Poprawiać wymowę czy nie?

Zawsze przestrzegam Rodziców przed popełnianiem błędu, jakim jest poprawianie wymowy małego dziecka.
Mowa trzyletniego dziecka wchodzi w fazę intensywnego rozwoju, który związany jest z coraz większą potrzebą komunikacji z otoczeniem. Słowa i zdania wymawiane przez dziecko, często jeszcze nie przypominają swoim brzmieniem, ani formą mowy dorosłych. Zjawisko to, związane jest z indywidualnym tempem rozwoju dziecka i rozwojem aparatu artykulacyjnego (pewne głoski odchylają się w wymowie od normy, wskutek braku wprawy w artykułowaniu lub są zastępowane przez inne).
Słysząc wyrazy nieprawidłowo wymawiane przez trzyletnie dziecko, należy powtarzać je w prawidłowej formie, dając mu tym samym- wzór dla prawidłowej wymowy. Dzieci bowiem wymawiają słowa tak, jak ich wychowawcy!
Należy wystrzegać się częstych próśb o kilkakrotne powtarzanie wyrazu, zawstydzania dziecka i wyśmiewania. Postawy takie, burzą w dziecku dobre samopoczucie i jego chęć do komunikacji z otoczeniem.
Jeśli natomiast obserwuje Pani u swojego dziecka wymowę, którą charakteryzują inne zjawiska np.: wsuwanie języka między zęby, wskazana będzie konsultacja ze specjalistą.

Pozdrawiam
Dominika Kościelniak
pedagog specjalny- logopeda

#    #