Trening i Terapia EEG Biofeedback

Metoda przeznaczona jest dla osób zdrowych i chorych, w zależności od wyznaczonych oczekiwań.

Treningi lub terapię  EEG  Biofeedback obowiązkowo poprzedza badanie QEEG (Mapa Mózgu), które jest badaniem diagnostycznym, pokazującym rzeczywisty obraz pracy mózgu. Na podstawie tej mapy wiemy, które partie mózgu trzeba usprawniać, które hamować. Po pierwszych kilku treningach można zaobserwować zmęczenie (jest to ogromny wysiłek umysłowy) – trenowana osoba musi tak mocno użyć siły swojego umysłu, aby osiągnąć sugerowaną taktykę podczas gry, filmu (naliczane są punkty za dobrą pracę – jest to też oczekiwane Sprzężenie Zwrotne i informacja dla trenowanego, że bardzo dobrze skupił się na wykonywanej pracy).

Trening, aby był efektywny w przypadku osób zdrowych bez poważniejszych zaburzeń, trwa około 30 sesji 2 razy w tygodniu (około godziny ). Musi być regularny, ponieważ podczas terapii dążymy do powstania nowych połączeń neuronalnych w mózgu, a to zwiększa jego wydajność nawet do 35 proc. (wg naukowców).

Opracowała: Anna Dragan – Neuroterapeuta, właściciel NEURON – BIOFEEDBACK  Warszawa  ul. Marszałkowska 20/22 lokal 41, wejście od Litewskiej 11/13
www.neuron-biofeedback.pl