„W ciąży nie piję alkoholu” – nowy znak na etykietach piw

Od września 2013 r. na opakowania piw produkowanych przez browary zrzeszone w Związku Browary Polskie zostanie wprowadzony znak „W ciąży nie piję alkoholu”. Projekt jest elementem działań edukacyjnych branży piwowarskiej ukierunkowanych na odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, a także wyrazem świadomości problemu, jakim jest spożywanie alkoholu w czasie ciąży. Inicjatywa zakomunikowana została 9 września podczas briefingu prasowego, zorganizowanego z okazji Światowego Dnia FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy). Wydarzenie objęła patronatem Parlamentarna Grupa Kobiet.

Oznakowanie opakowań piwa piktogramem „W ciąży nie piję alkoholu” jest wspólną inicjatywą browarów zrzeszonych w Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce – Browary Polskie: Kompanii Piwowarskiej SA, Grupy Żywiec SA oraz Carlsberg Polska SA, reprezentujących ponad 85% rynku piwa w Polsce. „Znak odpowiedzialnościowy” zostanie wprowadzony na opakowania wszystkich piw produkowanych przez zrzeszone browary (z wyłączeniem marek typowo męskich), jak również pojawi się w reklamach telewizyjnych oraz na wybranych materiałach promocyjnych.

Inicjatywa Związku Browary Polskie jest elementem realizowanej przez przemysł piwowarski długofalowej polityki edukowania konsumentów na temat odpowiedzialnej konsumpcji piwa, która w przypadku kobiet oznacza całkowitą abstynencję przez cały okres ciąży.  Wprowadzenie znaku „W ciąży nie piję alkoholu” wynika ze świadomości powagi problemu, jakim jest spożywanie alkoholu w czasie ciąży – z badań wynika, że do takiego zachowania przyznaje się ponad 30% kobiet . Zakomunikowanie inicjatywy branży nastąpiło 9 września – w Światowy Dzień FAS (Płodowy Zespół Alkoholowy), który stanowi okazję do podjęcia debaty publicznej na temat zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu w czasie ciąży.

Mit: jeden łyczek nie zaszkodzi   

Z badań wynika, że dwie trzecie kobiet ciężarnych nie było przez lekarzy przestrzeganych przed skutkami picia alkoholu, a 1. na 10. nie wie nic o szkodliwości jego spożywania w trakcie ciąży1. To efekt oddziaływania mitu, który wciąż wpływa na postawy wielu osób wobec alkoholu. W powszechnej świadomości nadal obecny jest stereotyp dotyczący znikomej szkodliwości, a nawet dobroczynnego wpływu, jaki niewielka ilość alkoholu ma na zdrowie ciężarnej kobiety i jej rozwijającego się dziecka. Tymczasem ginekolodzy podkreślają, że nie istnieje „bezpieczna” ilość alkoholu, którą kobieta w ciąży może wypić bez narażania swojego dziecka na ryzyko wad wrodzonych określanych Zespołem FAS.  

Mamy naukowe argumenty, które przekonują, że alkoholu nie wolno zalecać kobietom w ciąży pod żadną postacią ani w żadnej ilości. Część z mitów na temat „jednego łyczka czy kieliszka” bierze się stąd, że alkohol postrzegany był dawniej jako tokolityk, czyli substancja zmniejszająca gotowość skurczową macicy.
Obecnie jednak znamy skalę negatywnego oddziaływania alkoholu na rozwijający się płód i wiemy, że skutki tego są nieporównywalnie większe niż jego pozytywne działanie – przekonuje profesor Romuald Dębski, kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie.

Skala problemu, jakim jest spożywanie alkoholu przez kobiety w ciąży, skłania nas do podjęcia na tym polu działań wymierzonych na ograniczenie takiego zachowania. Konieczna jest tutaj konsekwentna edukacja, która przekona kobiety oraz ich otoczenie, że w kwestii alkoholu w ciąży nie może być mowy o żadnych ustępstwach, określanych jako „bezpieczna ilość”. Wprowadzenie przez browary na etykiety piwa znaku „W ciąży nie piję alkoholu” ma służyć upowszechnieniu idei całkowitej abstynencji w czasie ciąży – mówi Danuta Gut, Dyrektor Biura Zarządu Związku Browary Polskie.

Udostępnienie przez producentów części etykiety piwa i wprowadzenie na niej symbolu oraz hasła „W ciąży nie piję alkoholu” dołączy do pozostałych znaków „Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” i „Alkohol. Tylko dla pełnoletnich”, które w sposób rotacyjny pojawiają się na opakowaniach jednostkowych i zbiorczych piwa, spotach telewizyjnych i materiałach reklamowych. Nowy piktogram stanie się integralną częścią prowadzonych już przez Związek Browary Polskie działań edukacyjnych.

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego Browary Polskie jest organizacją, która skupia największych producentów piwa w Polsce. Reprezentuje członków w relacjach z administracją rządową i samorządową, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi działającymi w przemyśle piwowarskim. W swoje zadania statutowe Związek ma także wpisane prowadzenie działalności ukierunkowanej na propagowanie odpowiedzialnej sprzedaży i konsumpcji alkoholu oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych w tym zakresie. Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego należy do europejskiej organizacji

The Brewers of Europe (Browary Europejskie), Od ponad pół wieku The Brewers of Europe, z siedzibą w Brukseli, są głosem europejskiej branży piwowarskiej wobec instytucji europejskich i organizacji międzynarodowych. Założone w 1958r. liczą 28 członków, w tym 24 krajowe stowarzyszenia piwowarskie z UE, Chorwacji Norwegii, Szwajcarii i Turcji. Spośród około 3500 browarów w Europie, zdecydowana większość to browary małe i średnie, lokalne i rodzinne. Europejska branża piwowarska tworzy 2 miliony miejsc pracy. www.brewersofeurope.org. W ramach struktur europejskich jest aktywnym uczestnikiem stworzonego przez Komisję Europejską w czerwcu 2007 roku Forum Alkohol i Zdrowie, będącym platformą współpracy i dialogu pomiędzy producentami, organizacjami rządowymi i pozarządowymi na arenie europejskiej. W imieniu europejskiego przemysłu piwowarskiego podpisało dokument „EU Beer Pledge”, będący dobrowolną inicjatywą browarów, której celem jest wspomaganie krajów członkowskich w redukowaniu szkód wywołanych przez nadmierną i nieodpowiedzialną konsumpcję alkoholu.