Warsztaty Doskonalenia Umiejętności Rodzicielskich

Warsztat składający się z dwóch części: pierwsza dotycząca wpływu porodu na odczucia dziecka płynące z ciała i otoczenia, a w konsekwencji :

•    poczucie własnego ciała,

•    nadwrażliwość (dotykowa, słuchowa),

•    deficyty czuciowe, lateralizacja,

•    koordynacja ruchowa, pierwsze próby rysunków: bazgrota niekontrolowana i kontrolowana

•    koncentracja uwagi,

•    sprawność ręki,

•    praca pod kontrolą wzroku.

Zmiany postawy ciała od leżącej do stojącej wyprostowanej, nauka chodu oraz wynikające z nich: zmiana punktu widzenia , perspektywy, szersze pole widzenia.

Ćwiczenia praktyczne.

Wpływ dynamicznie zachodzących zmian w ciele dziecka na zachowania społeczne, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,  umiejętność współpracy, koncentracja uwagi przy wykonywaniu zadań o wzrastającej trudności.

Wpływ ocen rodziców (ich reakcje) oraz najbliższego otoczenia na niepowodzenia  i sukcesy dziecka.

Dyskusja.

Podsumowanie.
Czas przewidywany na pierwszą część około 6h.- z przerwą

Druga część warsztatów:

•    rozwiązywanie problemów,

•    stawianie granic dziecku,

•    kary i nagrody,

•    konsekwencja i egzekwowanie warunków umowy z dzieckiem.

Praca na przykładach podanych przez uczestników – burza mózgów.

Dyskusja.

Podsumowanie. W jaki sposób wspierać rozwój naszego dziecka, rozumiejąc jednocześnie jego ograniczenia wynikające z wieku czy poziomu kompetencji.
Czas przewidywany na drugą część to ok. 6 h.- z przerwą

Warsztat dla około 16 osób (max 20 osób)

Nabyta na warsztatach wiedza pozwoli rodzicom na lepsze zrozumienie oraz wsparcie rozwoju swojego dziecka.

plakatdosrodkaq

Termin: 2-3 marzec 2013
Godz. 9.00-15.00
Miejsce: Klubokawiarnia PLAC ZABAW, ul. Jeżewskiego, Warszawa
Kontakt: lub tel. 604071004
Koszt: 350 zł.