Bajki dotykające problemu choroby Alzheimera

„Dlaczego dziadek zgubił pamięć”

Dzieci inaczej pojmują świat niż dorośli. Wiele sytuacji jest dla nich niejasnych. Z jednej strony wzbudzają one ciekawość i potrzebę zrozumienia, ale z drugiej mogą rodzić niepokój i lęk. Dlatego dzieci potrzebują pomocy i wsparcia ze strony dorosłych, by we właściwy sposób radzić sobie z trudnymi wydarzeniami oraz silnymi emocjami. Potrzebują też poczucia bezpieczeństwa.
 
W przypadku choroby w rodzinie, zwłaszcza choroby Alzheimera, dziecko staje się uczestnikiem wielu zmian. Mogą narastać w nim smutek, żal i pojawiać się zdezorientowanie oraz niezrozumienie sytuacji. Odpowiednie do możliwości rozumienia dziecka przedstawienie istoty choroby, wyjaśnienie, z jakimi objawami jest związana, na czym polega, da dziecku możliwość odzyskania poczucia bezpieczeństwa i zaufania. Dzięki temu łatwiej będzie mu odnaleźć się w nowej sytuacji i zrozumieć zmiany, jakie choroba przyniosła w rodzinie. Dziecku należy stworzyć okazje do tego, aby mogło wyrażać swoje emocje. Dać mu odczuć, że jest ważne, potrzebne i bezwarunkowo kochane.
 
Bajki terapeutyczne mają na celu ukazanie dzieciom, z jakimi problemami mogą się spotkać: Czym jest choroba Alzheimera? Jakie emocje choroba bliskich może w nich wywołać? Co może dziać się z ich babcią czy dziadkiem? Dlaczego czasami zachowują się oni w dziwny sposób, nie poznają ich? Na koniec najważniejsze pytanie: Czy nadal dziadkowie je kochają?
 
Bajkę o chorobie Alzheimera dedykujemy dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Jednak, aby łatwiej było rozmawiać z dzieckiem na temat tego problemu, proponujemy, by w pierwszej kolejności przeczytali ją rodzice/opiekunowie. Mamy nadzieję, że lektura naszych książek pomoże Państwu w szczerej rozmowie z dziećmi.

Autor: Anna Sołtys, Andrzej Potemkowski
 
ISBN: 978-83-7563-226-2
 
Format: 20,5 x 20,5 cm
 
Objętość: 12
 
Oprawa: Miękka

 

„Choroba taty”
 
Stwardnienie rozsiane wywołuje wiele objawów, które w umyśle dziecka są trudne do zrozumienia. Wyzwala to mnóstwo emocji, takich jak lęk, złość, strach, bezradność itp. Narastająca niepełnosprawność rodzica może rozwijać też w dziecku poczucie winy, że to jego niewłaściwe zachowanie spowodowało, że mama czy tata czują się coraz gorzej. Dziecko zadaje sobie wówczas pytania: Co będzie dalej? Czy mama lub tata wyzdrowieje? Dzieci w takiej sytuacji czują się niepewnie, nie wiedzą, co myśleć, jak się zachowywać. Doświadczają wielu trudnych do zrozumienia emocji, z którymi nie potrafią sobie poradzić. Tylko wtedy, gdy otrzymają odpowiednie wsparcie, będą mogły na nowo poukładać sobie swój świat, w którym przecież powinny czuć się bezpiecznie.
 
Bajki mają wielką siłę terapeutyczną – ukazują dzieciom, z jakimi problemami mogą się spotkać. Czym jest stwardnienie rozsiane? Jakie emocje choroba bliskich może w nich wywołać? Na te i inne pytania chcemy odpowiedzieć. Pragniemy także, aby dzieci mogły w tych bajkach odnaleźć siebie, swoje uczucia i wątpliwości, jakie mogą im towarzyszyć.
 
Bajka przeznaczona jest dla dzieci od 7. roku życia. Mamy nadzieję, że dzięki niej dzieci będą mogły wraz z bohaterem przeżyć jego historię, a przy wsparciu rodziców/opiekunów łatwiej zrozumieją to, co same przeżywają i z czym muszą się zmierzyć.

Autor: Anna Sołtys Andrzej Potemkowski
 
ISBN: 978-83-7563-263-7
 
Format: 20,5 x 20,5 cm
 
Objętość: 20
 
Oprawa: Miękka


„Moja babcia jest gwiazdą”

W przypadku choroby w rodzinie, zwłaszcza choroby Alzheimera, dziecko staje się uczestnikiem wielu zmian. Mogą narastać w nim smutek, żal i pojawiać się zdezorientowanie oraz niezrozumienie sytuacji. W miarę postępu choroby dziecko będzie miało coraz więcej, niekiedy trudnych, pytań: Co będzie dalej? Czy babcia, dziadek wyzdrowieją? Czy zachorują też mama, tata, rodzeństwo? Czy ja też zachoruję? Czy to z powodu mojego niewłaściwego ktoś zachorował? Jak trzeba teraz postępować i jak się zachowywać?
 
Niezależnie od tego, czy dziecko pyta z ciekawości, czy też dorosły dostrzeże zmiany w jego zachowaniu, potrzebna jest szczera i spokojna rozmowa z dzieckiem. Pozwoli to zminimalizować negatywne reakcje emocjonalne, poczucie zagubienia czy bezradności. Odpowiednie do możliwości rozumienia dziecka przedstawienie istoty choroby, wyjaśnienie, z jakimi objawami jest związana, na czym polega, da dziecku możliwość odzyskania poczucia bezpieczeństwa i zaufania. 
 
Bajkę o chorobie Alzheimera dedykujemy dzieciom od 7. roku życia. Jednak, aby łatwiej było rozmawiać z dzieckiem na temat tego problemu, proponujemy, by w pierwszej kolejności przeczytali ją rodzice/opiekunowie. Mamy nadzieję, że lektura naszych książek pomoże Państwu w szczerej rozmowie z dziećmi.

Autor: Anna Sołtys, Andrzej Potemkowski

 
ISBN: 978-83-7563-226-2
 
Format: 20,5 x 20,5 cm
 
Objętość: 12
 
Oprawa: Miękka