Coaching matki z matką. Co coach może zrobić dla ciebie

 
Coaching

Niektórzy nazywają to podróżą do celu. Na początku tej podróży określasz miejsce (cel), w którym chcesz się znaleźć oraz to, po czym poznasz, że do niego dotarłeś (efekt jaki chcesz uzyskać). Następnie weryfikujesz stan obecny, zarysowujesz możliwe trasy dotarcia do celu i wybierasz najlepszą z nich. Teraz w zasadzie pozostaje ci już podjęcie pierwszego kroku i konsekwentna praca nad podążaniem w kierunku tego celu. Wydaje się być proste, a jednak autocoaching jest bardzo trudną sztuką. 
 
Coaching
 
Proces coachingowy podzielony jest na kilka etapów i trwa zwykle od kilku do kilkunastu sesji/spotkań. Sesja trwa od 1h do 2h i aby była efektywna, zawsze kończy się omówieniem postępów, jakie dzięki niej osiągnąłeś. Jeśli w międzyczasie nie zmienisz celu stanowi to punkt wyjścia dla kolejnej sesji.

Coaching
 
Coach trochę jak cień towarzyszy w tej podróży, czuwając nad tym, aby cel został osiągnięty. Wykwalifikowany i doświadczony coach poprzez pytania i ćwiczenia prowokuje cię do myślenia i działania. Niekiedy sama jego obecność motywuje i pomaga osiągnąć określone rezultaty. Pracuje według zasad poufności i partnerstwa z przekonaniem, że to ty znasz wszystkie rozwiązania.
 
Coach w swej pracy umiejętnie łączyć wiedzę projektową, socjologiczną, psychologiczną, a nawet terapeutyczną i dodaje do nich swoje największe wartości – otwartość i kreatywność.
 
Coach

Coach jest twoim wsparciem, ale nie doradcą – nie otrzymasz gotowych rozwiązań. Coach zadaje pytania, na które odpowiedzi zna tylko klient. Coaching, szczególnie biznesowy, mylony bywa z mentoringiem. Coach również ułatwia rozwój klienta, ale z zasady nie jest wzorem do naśladowania dla podopiecznego jak mentor. Coach skupia się na znalezieniu własnych rozwiązań, mentor przekazuje informację zwrotną, doradza i daje wskazówki, jak postępować. Koncentruje się na tym, co jest teraz oraz ukierunkowuje na przyszłe rozwiązania. Zatem nie grzebie w przeszłości, jak w przypadku terapii. Coaching skupia się na rozwoju, a terapia jest pracą nad zaburzeniem. Nie jest też zdecydowanie szkoleniem. W coachingu wiedza wydobywana jest z klienta, na szkoleniu wiedzę przekazuje trener wg. przygotowanego programu.
 
Chcesz dowiedzieć się, jak coaching może pomóc ci w kształtowaniu relacji z dzieckiem lub zachowaniu balansu w pomiędzy domem i życiem zawodowym? Już w przyszłym tygodniu zapoznamy cię z możliwościami wykorzystania coachingu rodzinnego i rodzicielskiego.
 
Zuzanna Sentkowska, Katarzyna Lejkam

Więcej informacji o budowaniu dobrych relacji w rodzinie znajdziesz na stronie Akademii Rodzinnej (www.facebook.com/coachingrodzicielski).