Rysowane wierszyki jako wsparcie rozwoju mowy dziecka


Jak się bawić?

Rodzic może rysować sam, bądź prowadzić rączkę dziecka trzymającą ołówek. Daje to możliwość poznania wierszyka przez dziecko, stwarza atmosferę zabawy i zachęca do powtarzania jego sekwencji. Inną możliwością jest pozwolenie dziecku, by samodzielnie naśladowało rysowanie, podczas gdy rodzic wypowiada treść wierszyka, bądź zachęcenie dziecka do dorysowania jakiegoś elementu rysunku, wodzenia palcem po jego śladach, a nawet pokolorowania go.

Rysowane wierszyki, z uwagi na towarzyszącą ich powstawaniu przyjemną atmosferę, zachęcają dziecko do zapamiętywania ich i wyzwalają chęć powtarzania. Stwarzają także okazję do rozmowy na temat aktualnie rysowanych przedmiotów.

A jeśli nie rysowane wierszyki, to co?

Pragnąc wspierać rozwój mowy dziecka, możemy wykorzystać do tego cały wachlarz przeróżnych możliwości:

•    Przede wszystkim mów do dziecka jak najwięcej! Zwracaj uwagę na poprawność swoich wypowiedzi i zachęcaj dziecko do powtarzania różnych słów i wyrażeń. Pamiętaj jednak, aby nie stawiać przed dzieckiem zbyt wysokich wymagań.

•    Codziennie czytaj swojemu dziecku. Wykorzystaj czytane dziecku książki do nauki nowego słownictwa – nowy wyraz wyjaśnij dziecku i przedstaw w kilku kontekstach, aby miało pewność, w jakich sytuacjach należy go stosować.

•    Ucz dziecko nowych piosenek i zabaw opartych na śpiewaniu (np. stary niedźwiedź mocno śpi). Proponuj aktywności, które sprzyjać będą poznawaniu nowych, ciekawych opowieści, których dziecko z przyjemnością zapragnie się nauczyć.

•    Używaj pozytywnych wzmocnień. Jeśli chcesz poprawić dziecko, zamiast mówić, że popełniło błąd, powtórz to, co powiedziało w poprawnej formie.

•    Wyszukuj zabawy logopedyczna, które umożliwią rozwój aparatu mowy twojego dziecka.

•    Dbaj o wesołą atmosferę w czasie wszystkich zabaw.

Dorota Czerwińska – pedagog, Instruktor Pierwszej Pomocy, www.zawrat.edu.pl

Warto przeczytać:
•    E. M. Minczakiewicz, Rysowane wierszyki i zagadki w rozwijaniu sprawności mówienia czytania i pisania
•    E. M. Skorek, Rysowane wierszyki
•    A. Franek, M. Riegel, Zabawy rozwijające mowę twojego dziecka
•    „Coś w ten deseń 1” – z serii „Zabawy fundamentalne 2”