ABC bajkoterapii

1.    Osoba prowadząca bajkoterapię

Ważne jest, aby osoba, która będzie opowiadać lub czytać bajkę, dobrze znała dziecko, wiedziała, z czym aktualnie ma problemy, co je niepokoi, jakie kwestie są dla niego niezrozumiałe.

2.    Miejsce prowadzenia bajkoterapii

Całość powinna odbywać się w przyjaznym dla dziecka środowisku, które dobrze zna i w którym czuje się bezpieczne.

3.    Dobór bajki

Odpowiednio dobrana bajka jest najważniejszym czynnikiem prowadzenia skutecznej bajkoterapii i powinna spełniać następujące kryteria:

•    Bajka musi być  dostosowana do wieku dziecka (w tym do zasobu jego słownictwa), jego zainteresowań oraz potrzeb poznawczych;

•    Bajka powinna pozytywnie wpływać na dziecko nie tylko treścią, ale również formą, która ma zachęcać do sięgnięcia po nią;

•    Ważne w książce są również ciekawe ilustracje, gdyż w znaczący sposób wpływają na wyobraźnię dziecka oraz potęgują oddziaływanie tekstu;

•    pożądane jest, aby w bajce był bohater, z którym dziecko mogłoby się identyfikować (na przykład jeśli dziecko boi się ciemności, bajka powinna zawierać bohatera, który również boi się ciemności, i który poradził sobie z tym problemem);

•    Bajka powinna dostarczyć gotowe wzorce, przedstawiające w jaki sposób pokonać trudności, z którymi aktualnie boryka się dziecko;

•    Bajka powinna dotykać istotnych kwestii;

•    Czytanie bajki dziecku powinno sprawiać mu przyjemność, pozwolić na zrelaksowanie się i na chwilowe oderwanie się od rzeczywistości;

•    Bajka powinna zachęcać dziecko do przezwyciężania trudności oraz wiary we własne siły;

•    Bajka powinna nakłaniać dziecko do nawiązywania przyjaznych kontaktów z innymi oraz ze światem przyrody.

4.    Aby dodatkowo poszerzyć swoją wiedzę na temat bajkoterapii, polecamy sięgnięcie do następujących lektur:

•    Doris Brett, „Bajki, które leczą” (część 1), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.

•    Maria Molicka, „Bajkoterapia. O lękach dzieci i nowej metodzie terapii” wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.

•    Maria Molicka „Bajki terapeutyczne dla dzieci” (część 1 i 2), wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.

Aleksandra Nowak – studentka polityki społecznej i pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, pisze pracę magisterską poświęconą konfliktom okołorozwodowym.