Bajkoterapia, czyli korzyści płynące z czytania bajek


Choć termin „bajkoterapia” może kojarzyć się głównie z koniecznością leczenia jakiś zaburzeń występujących u dzieci, to w zasadzie można, a nawet należy, stosować ją również wobec tych całkowicie dobrze się rozwijających. Co ważne, terapię przez bajki można z powodzeniem stosować samemu w domu. Jednak jeśli dziecko boryka się z jakimiś poważniejszymi zaburzeniami (takimi jak na przykład silne napady lękowe czy ADHD), warto zwrócić się o pomoc do psychologa. Polscy specjaliści coraz częściej oferują bajko terapię, prowadzoną zarówno w przedszkolach czy szkołach, jak i w swoich prywatnych gabinetach.

Wykorzystywanie bajek w celach terapeutycznych pojawiło się na świecie stosunkowo niedawno. Prekursorem prowadzenia bajkoterapii był Bruno Bettelheim, który jako pierwszy, w drugiej połowie XX wieku, potwierdził, jak znaczącą wartość ma czytanie dzieciom książek. Zauważył on, iż bajka przynosi dziecku nie tylko chwilę rozrywki, ale znacznie więcej.   

Czytając dziecku od najmłodszych lat, istotnie wpływamy na rozwój jego mowy i słownictwa, jakim w przyszłości będzie się posługiwało. Ma to duże znaczenie szczególnie w późniejszych latach, gdy dziecko pójdzie do szkoły – nie powinno mieć wówczas większych problemów ze zrozumieniem tekstów literackich oraz formułowaniem własnych wypowiedzi, zarówno pisemnych, jak i ustnych. Ponadto, bajki sprawiają, że dziecko staje się wrażliwsze, bardziej empatyczne, ale też odważniejsze, gdyż znacząco wpływają one na redukcję lęków, jakie mogą dziecku towarzyszyć. Czytanie bajek to również oswajanie z rzeczywistością i tym, co ze sobą niesie, ukazywanie, czym jest dobro, a czym jest zło, jakie postawy są uważane za pożądane, a jakie nie. Wpływają one również na kształtowanie systemu wartości, którym dziecko w swoim późniejszym życiu będzie się kierowało. Bajki pomagają w pokonywaniu trudności poprzez podawanie sposobów radzenia sobie z nimi, ale też uczą samodzielnego myślenia. Dzięki bajkom dziecko może stać się bardziej pewne siebie, gdyż podnoszą one poczucie własnej wartości, sprawiają, że wzrasta wiara we własne siły. Za sprawą bajkowych bohaterów dziecko rozwija również swoją sferę emocjonalną – uczy się, w jaki sposób określać dane emocje, jak je nazywać, jak sobie z nimi radzić; które są pozytywne, a które negatywne. Ponadto ważną kwestią jest też to, że bajki rozbudzają w dziecku zainteresowania oraz mobilizują je do podejmowania nowych aktywności.

Jednak czytanie bajek to korzyści nie tylko dla dziecka. Bajki potrzebne są również rodzicom. Czytanie ich to bardzo łatwy i zarazem bardzo skuteczny sposób na budowanie więzi z dzieckiem. Dzięki bajkom rodzic może łatwiej wczuć się w sytuację dziecka, zrozumieć z jakimi problemami się ono boryka, a co za tym idzie, może je skuteczniej wesprzeć. Poza tym sam fakt spędzania z dzieckiem czasu, przybliża je do rodzica, sprawia, że dziecko czuje się zauważone i kochane.

Jak się okazuje, nawet tak prosta metoda, jaką jest terapia przez bajki, może być niezwykle skuteczna i nieść ze sobą wiele korzyści. Czytanie bajek wspomaga nie tylko rozwój dziecka, ale również pozytywnie wpływa na jego relacje z rodzicami. Dzięki bajkom można pomóc dziecku w radzeniu sobie z codziennymi problemami i przygotować je do dalszego życia w społeczeństwie. Ponadto, czytając dziecku od najmłodszych lat, kształtuje się w nim nawyk sięgania po książkę, który w dzisiejszym, coraz bardziej zdominowanym przez media elektroniczne świecie, może okazać się niezwykle cenny.

Aleksandra Nowak – studentka polityki społecznej i pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim, pisze pracę magisterską poświęconą konfliktom okołorozwodowym.