Budowanie poczucia własnej wartości


Pełna akceptacja samego siebie, celebrowanie radości z odniesionych sukcesów, świętowanie zwycięstw, daje ogromną motywację do efektywnej walki o dalsze osiągnięcia. Zastrzyk endorfin też zawsze się przyda. Analiza sytuacji i wyciągnięcie wniosków z poniesionych porażek, bez zbytniego rozpamiętywania tematu, szybko, krótko, a zarazem konkretnie. Potraktuj to, jako zdobycie bezcennego doświadczenia. Podobno porażka kroczy przed zwycięstwem. Niektórzy nawet uważają, że jest jego matką. Zaczerpnij naukę, jakich błędów należy unikać w przyszłości. Ogarnij się, a potem śmiało ruszaj do przodu. Szkoda tracić energię na wylewanie żalu. Lepiej wykorzystać ją, działając konstruktywnie. Jeżeli coś ci nie wyszło, tak jak pierwotnie to sobie zaplanowałeś, nie martw się. Nie ma ludzi nieomylnych. Pamiętaj, że każdy kolejny dzień jest okazją, by spróbować raz jeszcze.

Zdrowa pewność siebie to nie wywyższanie się i postrzeganie siebie jako „ósmego cudu świata”. To wiara w siebie, przekonanie o słuszności swoich decyzji oraz zmierzanie do realizacji własnych celów, bez uporczywego szukanie aprobaty wśród naszego otoczenia.

W ciągu życia poznajemy różnych ludzi: obserwatorów, maruderów, krytykantów – różnorodność osobowości ludzkich jest naprawdę ogromna. Często nie radzimy sobie z krytyką innych. Niezawodna wtedy staje się asertywność, czyli umiejętność wysłuchanie z szacunkiem i uwagą odmiennego poglądu drugiej osoby. Następnie w sposób grzeczny, a zarazem stanowczy, wyrażenie swojego stanowiska. Nie bierzmy za bardzo do siebie negatywnych opinii. Cytując stare przysłowie: „Jeszcze się taki nie urodził, co by wszystkim dogodził” warto pamiętać, że często negatywne opinie wypowiadane są tylko i wyłącznie z zazdrości. Albo dla sprawienia sobie niezrozumiałej przyjemności. 

Poczucie własnej wartości to świadomość tego, co my sami sobą reprezentujemy, samorealizacja i szeroko rozumiane spełnienie. Ważne jest, by być w życiu szczęśliwym.

„Niepowodzenia, a w ich wyniku frustracje, powodują poczucie niemocy, obniżają poczucie własnej wartości. Nasilenie niepowodzeń prowadzi zaś do powstania kryzysu egzystencjalnego. Wiąże się ono często z utratą sensu życia, świata wartości. Sens życia to wytyczenie jasnego, praktycznego i możliwego do zaaprobowania kierunku działania na przyszłość, a bez zaspokojenia tej potrzeby człowiek nie może funkcjonować normalnie”. – Kazimierz Obuchowski

Dominika Konik