Czego uczą nas bajki?

 
Bajki należy wprowadzać od najwcześniejszego etapu rozwoju dziecka. Dla najmłodszych najlepsze będą proste bajki, z mniejszą ilością wątków i bohaterów. Bajki pozwalają wykształcić u dzieci właściwe postawy moralne, rozgraniczać dobro od zła, stawać po właściwej stronie i kierować się moralnością. Dzięki bajkom dziecko nie tylko przyswaja ważne dla swojego rozwoju wartości i wzorce osobowe, ale też nowe pojęcia, takie jak miłość, przyjaźń i empatia. Umieszczenie ich w bajce, w kontekście interesującej dla dziecka historii, pozwala mu lepiej zrozumieć ich znaczenie. Bajki pomagają kształtować system wartości dziecka oraz jego inteligencję emocjonalną. To także okazja, by przenieść się do najdalszych zakątków świata, poznać odmienne kultury, a co za tym idzie rozwinąć tolerancję i ogólną wrażliwość na odmienność. 
 
Bajki to jeden z najskuteczniejszych sposobów przekazywania wiedzy i wartości – tłumaczy Michał Malinowski, Dyrektor Muzeum Bajek, Baśni i Opowieści, jeden z ekspertów Akademii Misia Haribo, cyklicznego programu dla przedszkoli i nauczycieli wychowania przedszkolnego. W tegorocznej edycji konkursu przygotowaliśmy dla dzieci bajki kosmiczne, w których przewodnikiem po tajnikach Kosmosu jest Złoty Miś Haribo. To on wprowadza w świat wiedzy, a dzięki przeżywanym wspólnie przygodom, uczy najmłodszych jak rozwiązywać problemy i postępować w konkretnych sytuacjach – dodaje Michał Malinowski. Jak przekazać trudne i skomplikowane pojęcia w przystępny dla dzieci sposób? Zdaniem eksperta Akademii Misia Haribo wystarczy zastosować metafory, które pozwolą porównać obco brzmiące pojęcia do obrazów i zjawisk, które już znają. Bajki, w których można słuchać i wyobrażać sobie akcję, dają też większe pole do kreatywnego myślenia. Dzieci muszą same przełożyć słowa i dźwięk na obraz. Mają ponadto okazję osłuchać się z poprawnym akcentem, intonacją i rytmem wypowiedzi.
 
Wspólnie czytana, opowiadana przez rodzica czy odtwarzana z nagrania bajka poszerza słownictwo oraz uczy prawidłowego formułowania myśli poprzez zdania zgodne z zasadami gramatyki. To też idelany sposób na spędzenie czasu razem i budowanie więzi między rodzicem a dzieckiem. – Dzięki czytaniu bajek rodzice mają możliwość budowania relacji ze swoją pociechą, opartej na bliskości, czułości i uważności. Zarówno dziecko, jak i opiekun w ten sposób zaspokajają swoje bardzo ważne potrzeby: miłości, przynależności i akceptacji – mówi Dorota Kalinowska, psycholog i ekspert Akademii Misia Haribo. – Ponadto, spędzając wspólny czas na czytaniu, kształtujemy w dzieciach zdrowe nawyki, uczymy malucha bycia razem i komunikowania się z innymi, co z pewnością wpłynie pozytywnie na jego rozwój oraz relacje z innymi ludźmi.
 
Bajki odgrywają znaczącą rolę dla rozwoju emocjonalnego i intelektualnego dziecka. – Wspólne czytanie dostarcza wiele radości, a ciepły głos opiekuna działa wyjątkowo kojąco. Ponadto, dzieci, którym od najmłodszych lat czyta się książki sprawniej myślą, mają bogatszą wyobraźnię, są bardziej kreatywne, lepiej radzą sobie z obowiązkami szkolnymi oraz czerpią satysfakcję z nauki  – tłumaczy psycholog Dorota Kalinowska. Czytanie bajek doskonale pobudza i rozwija wyobraźnię oraz dostarcza mnóstwa informacji o świecie, poszerzając przy tym zasób słownictwa. To także ćwiczenie koncentracji, spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-skutkowego, umiejętności niezbędnych na późniejszych etapach nauki.

(materiał nadesłany)