Dziecko z ADHD. Siłą nauczyciela dziecka nadpobudliwego jest wiedza.

Z pewnością nie tylko takie zachowania są nauczycielom znane.

Zachowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w szkole, mocno odbiega od zachowań jego rówieśników. Najwięcej trudności sprawia nauczycielowi fakt, że dziecko przeszkadza w prowadzeniu lekcji. Wierci się, nie może usiedzieć na miejscu, zagarnia przestrzeń innego dziecka, które siedzi obok, ciągle kogoś puka, zaczepia, chodzi po klasie.

Kiedy nauczyciel wydaje całej klasie polecenie, nadpobudliwy uczeń tego polecenia nie wykonuje. Wydaje się, że „śni na jawie”, że nie słyszy.  Albo może celowo ignoruje polecenie?

Dlaczego to dziecko zachowuje się w ten sposób? Dlaczego ma ciągły bałagan na ławce, nie wypakowuje zeszytów z plecaka wtedy, kiedy inni? Nie otwiera na wskazanej stronie, tak jak inni? Nie rozpoczyna zadania, tak jak inni? Wciąż rozgląda się po klasie, często wygląda przez okno, dlaczego?

Te wszystkie zachowania to objawy nadpobudliwości. Objawy nie są winą dziecka. To oznacza, że większość przeszkadzających zachowań nie zależy od dziecka.

Co robić w przypadku zauważenia ucznia z takimi objawami? Jak poradzić sobie z takim uczniem na własnej lekcji?

Dziecku z ADHD też można pomóc. Nauczyciele nie są bezsilni. Mogą pomóc, mogą wspierać, mogą wspomagać rozwój. Siłą, która pozwoli nauczycielom pomagać i wspierać, jest WIEDZA. W klasie może się trafić takie jedno dziecko, czasem dwoje. Czy taka liczba wystarczy, aby się uczyć? Aby zdobywać dodatkową wiedzę na temat metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym?
Wszystko zależy od chęci i podejścia.

Specjaliści uczą, że z dzieckiem należy pracować wielotorowo. Dom, szkoła, bliższe i dalsze otoczenie dziecka powinny podnosić wiarę dziecka we własne możliwości, modyfikować zachowania. Powinny mówić jednym głosem.

Znajomość objawów jest tu absolutną podstawą. Uczyć się powinni nauczyciele i rodzice. Powinni stać się ekspertami w temacie ADHD i edukować otoczenie dziecka. Nieodzowne jest właściwe podejście do dziecka nadpobudliwego. Po zapoznaniu się z objawami, naturalną koleją rzeczy jest nauka postępowania i sprawdzonych metod pracy.

Najlepszym sposobem zdobywania wiedzy na temat dziecka nadpobudliwego jest rozmowa z praktykiem. Od praktyka można uzyskać informacje na temat objawów i sposobów radzenia sobie z nimi, na temat codzienności z dzieckiem z ADHD. Najbardziej doświadczonym i wiarygodnym praktykiem jest rodzic.

To właśnie rodzicowi zależy, aby komunikacja z jego nadpobudliwym dzieckiem była jak najbardziej skuteczna. Jednak niewielu rodziców decyduje się na przekazanie swojej wiedzy i doświadczenia. Emocje, trudności w przekazaniu wiedzy, brak pewności siebie, obawa przed niecelowym podważeniem autorytetu nauczyciela – oto powody, dla których rodzice milczą.

Ja nie milczę. Jestem matką 14-letniego chłopca, u którego w wieku 7 lat zdiagnozowano ADHD.

Zachęcona przez środowisko, prowadzę profesjonalne szkolenie dla nauczycieli i pedagogów. Jest to szkolenie szczególne. To najlepszy, najbardziej zapadający w pamięć sposób dowiedzenia się, czym jest nadpobudliwość i jakie metody pracy są tu najskuteczniejsze.

Jeśli chcą Państwo, abym dotarła do Waszej szkoły – ZAPRASZAM.

Szkolenie nosi tytuł: „Jak efektywniej komunikować się z dzieckiem nadpobudliwym w szkole?”
Podtytuł: „Jak wykorzystywać doświadczenia rodziców do pracy z dzieckiem?” http://www.adhd-dziecko.pl/2012/03/co-mam-przekazac-nauczycielowi-nadpobudliwego-dziecka/#more-607

Małgorzata Adria – Doświadczona mama nastolatka z ADHD. Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa ADHD. Certyfikowany Mediator Oświatowy PCM.
Prowadzi blog www.adhd-dziecko.pl.

_m

Prowadzi warsztaty dla rodziców na temat radzenia sobie z dzieckiem nadpobudliwym oraz konsultacje indywidualne na skype . Autorka książek: „Oswoić ADHD u dziecka” www.eb.adhd-dziecko.pl, „Budowanie systemu motywacyjnego dla dziecka”, www.system.adhd-dziecko.pl

oswoic_baner_200 system_baner_m
Autorka internetowego  Kursu dla rodziców „Jak lepiej radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym” oraz kursu Mądrego Chwalenia www.adhd-dziecko.pl/madre-chwalenie-dziecka/

kurs_okladka
Czytaj także:

„Dziecko z ADHD. Co czuje?”

„Dziecko z ADHD. Po co się męczyć?”

„Dziecko z ADHD. Czy to ważne, żeby znac objawy?”

„Dziecko z ADHD. Po co edukowac otoczenie?”

„Dziecko z ADHD. Czy każdy chce zrozumieć?”

Czytaj recenzję książek Małgorzaty Adrii