Bezpieczne dziecko na stoku

Z pomocą rodzicom pragnącym zapoznać dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania na górskim stoku przychodzi Ministerstwo Sportu i Turystyki, które przygotowało projekt „Bezpieczny Stok”. Multimedialny komiks, stanowiący zbiór wskazówek prezentujących zasady właściwego zachowania narciarzy w obrazowy i prosty sposób przygotuje dzieci do wybierania bezpiecznych zachowań w czasie zimowych zabaw.

Pierwsze ważne zadanie, jakie stoi przed przyszłymi narciarzami, to odpowiednie przygotowanie kondycyjne, jeszcze w domu, na pewien czas przed planowanym wyjazdem.  Aby uniknąć kontuzji na stoku, powinno się codziennie ćwiczyć i rozciągać mięśnie i to nie tylko nóg). Istotne jest także sprawdzenie, czy przez lato dziecko nie wyrosło z butów i nart. Kolejny krok to odpowiednie ustawienie wiązań (powinien to zrobić fachowiec), naostrzenie oraz nasmarowanie nart, a także sprawdzenie, czy posiadamy wszystkie niezbędne elementy sprzętu.

Nadejście zimy oraz planowane wyjazdy to także dobry pretekst do nauczenia dziecka wyboru odpowiedniego stroju do zabawy na śniegu i uprawiania sportu. Czapka, szalik, rękawiczki, ciepła kurtka czy też skarpety z wełny merynosa? Zastanówcie się razem z dzieckiem, w jaki sposób możecie zapewnić sobie odpowiedni ubiór na wspólnym wyjeździe?

Bardzo ważne podczas przygotowań do „szaleństw” na górskim stoku jest także nauczenie numeru ratunkowego obowiązującego na terenach górskich (601 100 300), jak również oznaczeń tras oraz zaznajomienie się ze znakami informacyjnymi, z jakimi spotkać możemy się na trasie. Warto także poznać zasady zachowania się na stoku w czasie wypadku oraz  prawidłowego postępowania w czasie korzystania z wyciągów.

Przed postawieniem pierwszych kroków na stoku założyć należy kask, upewnić się, czy buty zostały dobrze wpięte w wiązania oraz pamiętać o stosowaniu się do poleceń obsługi wyciągów i ratowników.

Te i inne wskazówki znajdujące się w komiksie opracowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki stanowią zakres niezbędnych do przyswojenia zasad, które pomogą bezpiecznie spędzić czas podczas górskiego wypoczynku. Udanej i bezpiecznej zabawy!

Dorota Czerwińska – pedagog, Instruktor Pierwszej Pomocy www.zawrat.edu.pl

Warto zobaczyć:
http://www.bezpiecznienastoku.pl/komiks/start.htm