Gimnastyka Mózgu ® P. i G. Dennison, czyli Kinezjologia Edukacyjna dla Dzieci

To twórcza praca z dziećmi oparta na znajomości wpływu wzorców ruchu na obszary mózgu odpowiedzialne za pamięć i zdolność uczenia się. Praca ta aktywizuje funkcje poznawcze dziecka, jej zadaniem jest pozytywny wpływ na prawidłowy rozwój psychofizyczny naszych pociech za pomocą prostych ćwiczeń ruchowych. Ćwiczenia są bardzo łatwe do wykonania i z powodzeniem można traktować je jako zabawę z dzieckiem, dzięki czemu będą sprawiały najmłodszym dużo radości i zadowolenia.

Od narodzin jesteśmy wyposażeni w nieograniczone możliwości rozwoju intelektualnego i ruchowego. Musimy pamiętać, iż w dzieciństwie rozwój intelektualny i fizyczny połączone są ze sobą bardzo ściśle. Dzięki współpracy obu półkul mózgowych dzieci z naturalną łatwością przyswajają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. Brak tej równowagi między pracą obu półkul, zdaniem twórców metody, może prowadzić do powstawania różnego rodzaju zakłóceń w naturalnym rozwoju dziecka.

Półkula Lewa – Półkula Prawa, za co są odpowiedzialne:
Lewa półkula jest półkulą logiczną, odpowiada za analizę oraz widzenie szczegółów, np. na obrazkach, wnioskowanie i posługiwanie się mową, składanie faktów, komunikację werbalną; odpowiada także za literki, liczby, za organizację działania i planowanie. Tu ma swoje miejsce pamięć krótkotrwała.

Prawa półkula odpowiada za emocje i twórczość, jest spontaniczna, ukierunkowana na tu i teraz, jest półkulą, gdzie swoje miejsce mają uczucia, doświadczenie. To artystyczna część mózgu, odpowiedzialna za obraz, percepcję przestrzeni, podobieństwa. Tu jest ośrodek pamięci długotrwałej.

Pamiętajmy, że u dzieci leworęcznych te funkcje zwykle bywają odwrócone.

Nieskrępowany rozwój dziecka w naturalny sposób wpływa na prawidłowy rozwój półkul mózgowych. Ich prawidłowa współpraca ma wpływ na pełny rozwój talentów dzieci. Brak równowagi między pracą obydwu półkul może prowadzić do pewnych kłopotów w prawidłowym rozwoju dziecka. Mogą pojawić się na przykład problemy z nauką czytania, pisania, zaburzeniem koncentracji, a także problemy z opanowaniem własnych emocji. By zapobiegać takim problemom małego człowieka, a także przywrócić odpowiednią komunikacje miedzy półkulami, ważne jest poprawne wykonywane ćwiczeń Dennisona.

Ćwiczenia wykonuje się z łatwością, gdyż są wzorowane na naturalnych ruchach dzieci w różnych fazach rozwoju. Jednocześnie dzieci mogą odczuwać poczucie dumy z wykonanych zadań.

Ćwiczenia dzielimy na cztery grupy:
I grupa: ćwiczenia na przekraczanie linii środka – wspomagają pracę motoryki dziecka. Podstawowy mechanizm tych ćwiczeń integruje i udoskonala połączenia prawej i lewej półkuli mózgu. Uaktywnia się pożądany proces współdziałania obu półkul. Dzieci mają również szansę poćwiczyć koordynację ruchową.
II grupa: ćwiczenia rozciągające mięśnie ciała – podczas tych ćwiczeń mięśnie rozciągają się na odpowiednią sobie długość, przekazują do mózgu wiadomość, że dziecko jest spokojne i rozluźnione, tu ciało pozbywa się stresów, co umożliwia swobodny przepływ informacji i daje możliwość ich dalszego przetwarzania. Dają też ulgę i radość oraz wspomagają prawidłową prace mięśni.
III grupa: ćwiczenia energetyzujące ciało – nadają pożądaną prędkość oraz intensywność procesom nerwowym, czyli przebiegu przetwarzanych przez dziecko informacji.
IV grupa: ćwiczenia postawy – sprzyjające pogłębianiu pozytywnego nastawienia – mają wpływ na stabilizację procesów nerwowych, czyli dają bezpośrednią pomoc w nauce i utrwalaniu tego, co nowe.

Wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez te ćwiczenia jest głównym celem metody Gimnastyki Mózgu ® P. G Dennison. Aktywność ruchowa sprzyja wydobyciu podstawowych doświadczeń dzieci za pomocą podstawowych schematów ruchu. Ponieważ stanowią one podstawę wszelkich innych nawyków związanych z nauką szkolną i rozwojem dzieci, tak ważne jest ich prawidłowe wzmacnianie.

Niezbędną częścią Gimnastyki Mózgu ® jest picie wody. Woda ma pozytywny wpływ na energię dziecka. Każde zajęcia zaczynamy od wypicia szklanki wody. Stosowanie tej metody wzmacnia również prawidłowe nawyki żywieniowe dziecka. Coraz częściej mówi się, by rodzice świadomie dawali wodę dzieciom do picia. Pamiętajmy, że herbata ma właściwości odwadniające, mleko i soki traktowane są jak pokarm – muszą zostać strawione, a woda bezpośrednio trafia do krwioobiegu. Woda odpowiedzialna jest za efektywne przyswajanie, przetwarzanie oraz przechowywanie informacji w ciele człowieka, dlatego jest tak ważna w tej metodzie – sprzyja uczeniu się.

Systematyczne stosowanie ćwiczeń Dennisona jest bardzo dobre dla rozwoju każdego zdrowego dziecka. Pozytywny wpływ tej metody to przede wszystkim zmniejszenie lub zwiększenie napięcia mięśniowego i zapobieganie tworzeniu się blokad mięśniowych spowodowanych różnego rodzaju zakłóceniami naturalnego rozwoju dziecka. Metoda pomaga także dzieciom nadpobudliwym, nerwowym, mającym problemy emocjonalne, zarówno w domu, jak i szkole. Ćwiczenia stosowane są również u dzieci z porażeniem mózgowym, pomagają dzieciom z ADHD oraz wspomagają prace z dziećmi niepełnosprawnymi. Metoda daje możliwości zwiększenia umiejętność uczenia się, rozwija zablokowane możliwości psychiczne jak i fizyczne oraz intelektualne. Jest bardzo często stosowana w pracy z dziećmi z dysleksją i dysgrafią. Pomaga w stawianiu czoła zmaganiom dnia codziennego – wzmacnia u najmłodszych otwartość, odporność, a także ułatwia nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami. Poprawia koncentrację uwagi i zapamiętywanie, zwiększa wrażliwość zmysłową, usprawnia myślenie globalne, a także twórcze myślenie. Poprawia funkcjonowanie i orientację w przestrzeni w obrębie własnego ciała.

Katarzyna Obłękowska – psycholog kliniczny, ukończyła SWPS w Warszawie, posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów. Prowadzi Eight Kids Play – Kinezjologia Edukacyjna dla Dzieci, www.fabrykarozwoju.com