Wakacyjny obóz sportowy

Sportowe wakacje

Jedną z głównych korzyści sportowego obozu jest znaczący efekt treningowy uzyskany w krótkim czasie, dzięki intensywności i regularności ćwiczeń.

Ponadto dla najmłodszych, 6-12-letnich dziewcząt i chłopców, którzy poznają atrakcyjność sportu, może stanowić bodziec do podjęcia regularnego uprawiania dyscyplin proponowanych podczas obozu. Umożliwia również sprawdzenie się w nowym otoczeniu, rozwija samodzielność i odwagę. Niejednokrotnie doświadczenia tego typu motywują młodzież do uprawiania danej dyscypliny w szerszym ujęciu czasowym w wymiarze rekreacyjnym bądź sportowym.

Dla starszych uczestników wyjazd taki ma zupełnie inny charakter. Dla młodzieży, która często posiada doświadczenia sportowe, taka forma spędzenia wakacji jest odskocznią od szkolnej codzienności, a proponowane dyscypliny traktowane są rekreacyjnie i jako jedna z ulubionych form aktywnego wypoczynku. Dla nich taki obóz jest też doskonałym sposobem spędzenia czasu wśród rówieśników. Aspekt ten jest często ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o wyborze danego wyjazdu.

Umiejętności społeczne

Podczas udziału w letnim obozie niezwykle ważna staje się nauka wynikająca z przebywania w grupie. Podczas stałego kontaktu z rówieśnikami rozwijają się kompetencje pozwalające na późniejsze sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie na polu prywatnym i zawodowym. Umiejętności, które rozwijają się podczas atrakcji obozowych to: umiejętność współpracy, radzenia sobie w nowych sytuacjach, komunikatywność, budowanie bliskich relacji, konsekwencja oraz odwaga do podejmowania wyzwań.

Dodatkowym ważnym elementem jest możliwość zdobycia wiedzy z zakresu treningu sportowego. Często niesłusznie uważa się, że to jest niezwykle nudne i żmudne zajęcie, zarówno dla dzieci, jak i młodzieży. Jednak atrakcyjnie prowadzone zajęcia z dużą liczbą gier i zabaw oraz z elementami rywalizacji pozwalają doskonalić umiejętności, dając jednocześnie satysfakcję i radość. Doświadczenia te sprawiają, że uczestnikom łatwiej jest zrozumieć złożoność sportu; rozwijają pasję i dają poczucie samorealizacji.

Ważna kadra

Z pewnością jednym z ważniejszych czynników, który wpływa na stosunek młodego człowieka do sportu, są osoby tworzące kadrę podczas realizacji danego wyjazdu. Rzetelny, ambitny prowadzący będzie niewątpliwie służył rozwojowi sportowych zainteresowań uczestników. Postawa kadry podczas zajęć sportowych, poziom kwalifikacji oraz kompetencji w dużej mierze rzutują na stosunek uczestnika nie tylko do instruktora-wychowawcy, ale także do zajęć oraz innych uczestników.

Dla kadry taki obóz również jest znakomitą okazją do własnego rozwoju. Każda grupa uczestników jest inna, co tworzy doskonałą okazję stosowania posiadanych kompetencji z zakresu komunikacji, stylu prowadzenia zajęć oraz organizacji i animacji czasu wolnego. Podczas merytorycznej części programu inaczej pracuje się z grupą kilkuletnich dzieci, a inaczej z grupą młodzieży, zarówno pod kątem pedagogicznym, jak i sportowym. Poszczególne grupy wiekowe mają inne możliwości i oczekiwania, co stwarza potrzebę posiadania wszechstronnej wiedzy i umiejętności w zakresie dyscyplin realizowanych podczas obozu.

Podsumowując, można śmiało powiedzieć, że pobyt na obozie sportowym jest niezwykłym doświadczeniem, zarówno dla uczestników, jak i instruktorów-wychowawców. Co ważne, dzieci i młodzież uczą się nie tylko gry w tenisa i elementów innych dyscyplin, ale także samodzielności, współpracy, empatii i asertywności. Takie okoliczności przyczyniają się również do wytworzenia i poznania klimatu, jaki panuje w prawdziwym otoczeniu sportowym.

Tekst przygotowany przez :
www.sporteus.pl

sporteus