Pierwsza wizyta dziecka u dentysty

Zrozumieć potrzeby dziecka – istota postawy lekarza

Lekarz stomatolog pracujący z dziećmi powinien posiadać rzetelną wiedzę. Ważną rolę w kontakcie z dziećmi odgrywa również opanowanie, poczucie humoru i zdolności obserwacyjne. Przyda się także wiedza z zakresu psychologii, zwłaszcza rozwojowej. Pozwala ona bowiem łatwiej zrozumieć dziecko i być przez nie zrozumianym.

Istotny wpływ na postawę emocjonalną dziecka udającego się do gabinetu ma pierwszy kontakt z nim w klinice, jego stosunek do lekarza i czynności, jakie wykonuje. Pierwsza wizyta dziecka w gabinecie stomatologicznym w większości przypadków wywołuje strach. Czasem ciekawość, też nie pozbawioną lęku, nieufność, czasem niechęć i opór.

W ten sposób wyłania się obraz dziecka nastawionego do leczenia negatywnie. Jednakże, psychika dziecka jest labilna oraz „plastyczna”. Istnieje więc  możliwość np. szybkiej zmiany postawy emocjonalnej.

Wypróbowaną metodą przystosowania dziecka do leczenia stomatologicznego jest ujęcie w pewne ramy wizyt u dentysty, za szczególnym zwróceniem uwagi na pierwszy kontakt. Istnieje kilka środków i właściwa organizacja na stworzenie tzw. łańcucha zdarzeń.

Głównymi ogniwami tego „łańcucha” są:

  • Poczekalnia – rozmowa z rodzicami lub opiekunami
  • Kącik adaptacyjny (na terenie kliniki), gdzie znajdują się zabawki
  • Zaproszenie – posadzenie dziecka na fotelu
  • Podziękowanie – wręczenie nagrody
  • Rozmowa z opiekunami dziecka na temat przeprowadzonego leczenia oraz dalszego planu postępowania profilaktycznego i leczniczego


Walory estetyczne gabinetu

Obok wymogów zapewniających pracę personelu stomatologicznego i wygodę małych pacjentów, należy położyć nacisk na walory estetyczne. Urządzenie i wyposażenie gabinetu dla dzieci ma bezpośredni wpływ na ich zachowanie, odczucia psychiczne i fizyczne, a co za tym idzie sukcesy lekarza w działalności profilaktyczno-leczniczej.

Poradnie dla dzieci powinny być widne, przestronne i kolorowe, powinny one również  składać się z poczekalni i osobnego pomieszczenia (gabinetów) do prowadzenia zabiegów.

Poczekalnia i jej urządzenie odgrywa szczególną rolę w dziecięcych poradniach stomatologicznych. To miejsce, w którym dziecko powinno móc odpocząć po podróży, odprężyć się, nawiązać kontakt z innymi dziećmi. Jak uczy doświadczenie, korzystne jest, by w poczekalni znajdowało się akwarium, tablica do rysowania kredą, klocki oraz inne zabawki i gry, którymi jednocześnie może zająć się kilkoro dzieci.

Gabinety do prowadzenia zabiegów, powinny  być wyposażone  nowocześnie. Na ścianach mogą znajdować się elementy dekoracyjne lub postaci z bajek.

Uspokojenie wziewne (sedacja) – gaz rozweselający

Sedacja wziewna to przyjazna i bezpieczna metoda walki z lękiem i bólem za pomocą działania gazu rozweselającego. Od wielu lat znajduje ona zastosowanie w stomatologii oraz w różnych innych dziedzinach medycyny, np. w położnictwie podczas porodów. Sedację wziewną stosuje się głównie przy leczeniu dzieci oraz osób dorosłych odczuwających strach przed leczeniem stomatologicznym (tzw. dentofobię). Jest ona szczególnie wskazana przy leczeniu pacjentów cierpiących na astmę, padaczkę, hemofilię, choroby serca oraz nadciśnienie.

Sedację gazem rozweselającym można określić jako stan fizycznego odprężenia przy jednoczesnym zachowaniu u pacjenta podstawowych odruchów i świadomości. Od powyższych właściwości pochodzi potoczna nazwa mieszaniny tlenu i podtlenku azotu znana gazem rozweselającym.

W czasie wdychania mieszaniny podtlenku azotu i tlenu przez specjalną maseczkę pacjent uspokaja się i chętniej spełnia polecenia lekarza. Środek przestaje działać praktycznie natychmiast po odstawieniu maseczki od nosa pacjenta. Po zabiegu, podczas kilkuminutowego oddychania czystym tlenem, resztki podtlenku zostają efektywnie usunięte z organizmu.

SleeperOne

SleeperOne to urządzenie umożliwiające elektronicznie kontrolowane przez mikroprocesor podawania  środka znieczulającego. System analizuje opór tkanek i dostosowuje ciśnienie podawania środka znieczulającego tak, aby nie przekroczyło ono granicy odczuwania bólu. Dzięki temu cały proces podawania znieczulenia jest krótki i bezstresowy.

Zastosowanie urządzenia SleeperOne jest szczególnie polecane przy wykonywaniu znieczuleń u dzieci i osób wrażliwych na ból oraz odczuwających lęk przed zastrzykiem.
 

Artykuł przygotowny przez ARTIDENT Stomatologia Dziecięca www.stomatologiadziecieca.wroclaw.pl  www.artident.pl