Projekt Finansowy DZIECKO – podsumowanie


Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości finansowej młodych rodziców w zakresie zarządzania budżetem domowym oraz zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego zadłużania się w sytuacji powiększenia się rodziny. Cel  został osiągnięty, co uczestnicy warsztatów wykazali w wypełnionych ankietach przed i po warsztatach, łącznie w bezpłatnych warsztatach z edukacji finansowej uczestniczyło 481 osób przy założeniu projektu 300 osób. Uczestnicy szkoleń zdobyli i pogłębili wiedzę z zakresu  planowania budżetu domowego, sposobów oszczędzania, sytuacji młodych rodziców na rynku pracy, kredytów, pożyczek, chwilówek, czyli  jak nie wpaść w spiralę zadłużenia.
 
Prowadzona w ramach projektu kampania społeczna przeciwko nadmiernemu wydawaniu pieniędzy w związku z przyjściem na świat dziecka  – przeciwdziałanie tzw. „zakupoholizmowi parentingowemu” dotarła do  ponad 12 000 osób w szczególności poprzez artykuły na blogach parentingowych, portalach dziecięcych, informacje o edukacji finansowej umieszczane na profilu projektu na FB, a także szacunkowo do ponad 130 000 osób poprzez artykuł w prasie branżowej dla młodych rodziców. Projekt zakładał, że kampania społeczna dotrze do min. 10 000 osób.

Duże zainteresowanie projektem potwierdziło potrzebę szkolenia osób w zakresie edukacji finansowej, gdyż domowym budżetem zarządzamy wszyscy. Fundacja Innowacja i Wiedza planuje realizacje kolejnych projektów w tym zakresie.