Inny nie znaczy: gorszy. 4 złote zasady nauki tolerancji

 
Widzę, co robisz – robię tak samo
 
Dzieci uczą się najlepiej poprzez modelowanie – w naturalny sposób naśladują rodziców, czasem wręcz kopiując ich zachowania. Tak jak przypadku wpajania im innych wartości najważniejsze jest, by sam rodzic dawał dobry przykład. Czegokolwiek i jakkolwiek by dziecku nie tłumaczył, jeśli sam nie kieruje się tymi zasadami, dziecku trudno będzie wykształcić je w sobie. Bądźmy tolerancyjni i pokazujmy to dzieciom. Reagujmy, gdy spotykają się z brakiem tolerancji wobec innych – nie ignorujmy tego.
 
Czuję się akceptowany – akceptuję
 
Żeby dziecko potrafiło akceptować innych takimi, jacy są, samo powinno czuć się akceptowane i znać swoją wartość. Dzieci, w których rosną kompleksy, które mają niskie poczucie własnej wartości, częściej mają tendencję do poniżania innych, by poczuć się lepiej z samymi sobą.
 
Więcej wiem, więcej rozumiem
 
Dziecku warto udostępniać wiedzę dotyczącą różnych kultur i religii. Wspólnie poznawać zwyczaje ludzi na całym świecie, pokazywać, jak się ubierają i tłumaczyć, w co wierzą. Wyjaśniać, skąd biorą się różnice pomiędzy ludźmi: kolor skóry to przecież jedynie kwestia ilości zawartej w niej melaniny. I pamiętać o tym, by nie skupiać się jedynie na tym, czym ludzie różnią się od siebie, ale też: w czym są do siebie podobni. Przecież dzieci, które wyglądają inaczej, tak samo lubią biegać i bawić się.
W zrozumieniu trudnych zagadnień tolerancji pomaga wiele książek, które w prosty sposób opisują zagadnienie. W niektórych przedszkolach prowadzone są też zajęcia związane z poznawaniem różnych kultur. Dzieci, które w nich uczestniczą, często okazują się później bardziej tolerancyjne wobec odmienności kulturowej.

Doświadczam – uczę się

Bardzo silnym bodźcem jest nauka przez własne doświadczenia. Jeśli mamy szansę, by dziecko stykało się z wielokulturowością, np. podczas wakacji, warto jest o to zadbać. I znów, jak w punkcie pierwszym – jeśli to rodzice będą mieli w gronie znajomych ludzi różnych ras i wywodzących się z różnych kultur, akceptacja dla odmienności będzie dla dziecka rzeczą naturalną.
 
Agnieszka Siedler – Lekarz Poradni Medsolver. Specjalizuje się w pracy z dziećmi przejawiającymi trudności emocjonalne o wielorakim podłożu, w szczególności z dziećmi z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, oraz ich rodzicami. Pracuje w Centrum Diagnozy i Terapii Autyzmu Navicula, gdzie zajmuje się diagnostyką psychologiczną, terapią indywidualną, zajęciami grupowymi z Treningu Umiejętności Społecznych oraz prowadzi szkolenia dla rodziców.