Jak być skutecznym rodzicem

Choć rozmaite kursy z roku na rok zyskują na popularności, w Polsce wciąż niewielu rodziców myśli o tym, by przygotowywać się do swojej roli – jako rodzica, podczas profesjonalnych szkoleń. Okazuje się, że instynkt rodzicielski nie zawsze wystarcza i pomimo dobrych intencji, relacje z dzieckiem nie układają się najlepiej.

„Uważam, że sposób komunikowania się w bliskich relacjach jest niezwykle istotny. Wierzę, że rodzice odgrywają wiodącą rolę w stwarzaniu atmosfery, która będzie sprzyjała rozkwitowi prawdziwych wartości u ich dzieci” – mówi Violetta Kruczkowska, licencjonowany, oficjalny reprezentant Gordon Training International w Polsce, psycholog i psychoterapeuta.

Podczas szkoleń metody Gordona rodzice uczą się sposobów komunikacji w rodzinie, w których odchodzi się od przekonania, że w procesie wychowania niezbędne jest stosowanie systemu nagród i kar. W  programie szkoleniowym uczy się rodziców komunikowania swoich emocji i potrzeb, a także rozwijania tych umiejętności u swoich pociech, tak, aby osiągnąć wychowawczy sukces. Dzieci, które potrafią wyrazić to, co czują, rzadziej zachowują się źle, ponieważ wprost komunikują swoje potrzeby i emocje. Nie muszą za wszelką cenę zwracać na siebie uwagi.

Doświadczenia rodzin po kursie TSR pokazują, że dzieci wychowywane w oparciu o metodę Gordona stają się bardziej twórcze, pewniejsze siebie i samodzielne. Opiekunowie (w kursie mogą uczestniczyć nie tylko rodzice, ale także dziadkowie czy inne osoby zajmujące się wychowaniem) zyskują przede wszystkim szansę poprawy relacji z dziećmi, ale także uczą się, jak skutecznie rozwiązywać konflikty. Umiejętności zdobyte podczas kursu TSR znajdują swoje zastosowanie nie tylko w relacjach z dziećmi, ale także relacjach partnerskich czy życiu zawodowym.

Metoda Gordona działa na dzieci w każdym wieku i co bardzo ważne, pierwsze efekty szkolenia można zauważyć praktycznie z dnia na dzień. Trening Skutecznego Rodzica jest bardzo dobrze dopracowany merytorycznie i metodycznie, poparty materiałami wizualnymi, książką i zeszytem ćwiczeń dla rodziców. Dużo daje także interaktywny sposób prowadzenia zajęć.  

Szkolenia są prowadzone w 48 krajach od ponad 50 lat, co zapewnia ich uniwersalność oraz oparcie na doświadczeniu. Daje to gwarancję, że zostały sprawdzone w praktyce i uczestnicząc w nich rodzice bądź przyszli rodzice mogą być pewni, że nie zmarnują swojego czasu i pieniędzy.

Dotyczą relacji międzyludzkich i dają konkretne narzędzia do: rozwiązywania konfliktów, tak by obie strony były zadowolone z rozwiązania (metoda bez przegranych dr. Thomasa Gordona), skutecznej konfrontacji w przypadku nieakceptowanego zachowania, umiejętności podstawowego i aktywnego słuchania innych osób oraz lepszego radzenia sobie ze stresem (okno zachowań).

Prowadzone są w grupach szkoleniowych, gdzie każdy uczestnik jest ważny i może pracować nad realizacją swoich indywidualnych celów.

W Polsce do prowadzenia kursów TSR są uprawnieni tylko certyfikowani trenerzy GTI poprzez swojego reprezentanta w Polsce. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.gordon.edu.pl.

Violetta Kruczkowska z Centrum Komunikacji Gordona, licencjonowany trener metody Gordona.