Sprawdź, czy jesteś świadomym rodzicem

Fundacja Rodzice Przyszłości upowszechnia wiedzę o rozwoju dziecka w podejściu całościowym i interdyscyplinarnym. Brak świadomego podejścia do tworzenia rodziny oraz prawidłowego rozwoju i wychowania dzieci negatywnie wpływa nie tylko na samą rodzinę czy człowieka jako jednostkę, ale również na całe społeczeństwo.

Sebastian Głydziak i Wojtek Marciszewski – założyciele fundacji, ale też ojcowie, zapytani o najważniejsze z ich punktu widzenia fakty dotyczące rozwoju dzieci, podali ich 6:  

1. Dziecko zaczyna swoją interakcję ze światem i rozwój intelektualny będąc jeszcze w brzuchu matki.

Mówi o tym dyscyplina naukowa zwana haptonomią. Dziecko będące jeszcze w brzuchu matki, któremu ojciec czyta codziennie bajki, jest w stanie rozpoznać tembr jego głosu zaraz po urodzeniu. Sam tego doświadczyłem po narodzinach mojej córki Zosi, którą uspokoiłem natychmiast po porodzie, nucąc jej melodię, którą śpiewałem jej często, gdy była jeszcze w brzuchu swojej mamy.

2. Psychiczny stan kobiety w ciąży ma ogromny wpływ na zdrowie dziecka.

Ostatnie badania psychologiczne dowodzą, że silne negatywne przeżycia matki lub długotrwały stres mogą destruktywnie wpłynąć na dziecko, doprowadzając czasami do bardzo poważnych zaburzeń rozwojowych, upośledzeń lub, w najlżejszych sytuacjach, do powstawania lęków, które ujawnią się u dziecka w kilka lat po porodzie. Podczas negatywnych emocjonalnych przeżyć matki, wytwarzane są w jej organizmie substancje chemiczne, które, przenikając przez łożysko i pępowinę do organizmu dziecka, wpływają negatywnie na jego rozwój fizyczny i neuronalny.

3. Dziecko rodzi się z kilkoma unikalnymi talentami i tylko od nas zależy, czy pomożemy mu je odkryć i rozwinąć.

Badania Instytutu Galupa, przeprowadzone na milionach osób na całym świecie, potwierdzają, że każdy człowiek rodzi się z co najmniej 5 unikalnymi talentami. Niestety niewielu rodziców ma tego świadomość. Co więcej, praktycznie wszyscy posługują się wobec swoich dzieci destruktywną krytyką i oceną, która uniemożliwia odkrycie ich indywidualnego potencjału, co w konsekwencji doprowadza do zbudowania zaniżonej samooceny i niszczenia poczucia własnej wartości dzieci.

4. Praktycznie cały potencjał intelektualny dziecka kształtuje się do 6 roku życia.

W momencie przyjścia dziecka na świat ma ono około 100 mld komórek nerwowych w mózgu. Jednak to nie one determinują potencjał umysłowy każdego człowieka, a ilość połączeń neuronalnych pomiędzy tymi komórkami. Do szóstego roku życia trwa najaktywniejsza budowa tych połączeń, którą wspomagają bogate w bodźce otoczenie oraz określone sekwencje ruchów kończyn dziecka. Klasycznym przykładem jest raczkowanie. Nawet banalne bujanie niemowlaka w ramionach pomaga budować jego układ  przedsionkowy. Jednak to do 3. roku życia powstaje tych połączeń najwięcej, bo aż 50%. Dlatego właśnie w tym okresie dzieci chłoną wszystko jak gąbka.

5. Dzieci potrzebują od nas zaspokojenia przede wszystkim ich potrzeb emocjonalnych – miłości i bezpieczeństwa.

Jednym z najbardziej wymownych dowodów są statystyki szpitalne z USA, gdzie zaraz po II wojnie światowej umieralność niemowlaków pozostawionych na oddziałach szpitalnych bez rodziców sięgała 80-90%, pomimo braku konkretnych przyczyn, chorób oraz przy zapewnieniu im niezbędnego odżywiania. Po tych doświadczeniach, konsylium medyczne wraz z psychologami wprowadziło nakaz noszenia na rękach i przytulania niemowlaków, po którym ich umieralność spadła praktycznie do zera…

6. Najważniejszym czynnikiem wychowawczym jest nasze własne zachowanie.

Niestety wzorce rodzicielskie, które zostały nam „sprzedane” przez własnych rodziców, są tak głęboko zakotwiczone w naszej podświadomości, że uruchamiają się, czy tego chcemy czy nie, gdy sami wchodzimy w nową rolę życiową – rodziców. Po prostu nie dysponujemy innymi wzorcami, dlatego bez pracy nad sobą i swoją świadomością bardzo trudno jest to zmienić. Musimy zrozumieć jedną rzecz, która jest kwintesencją całego procesu wychowania – uczymy w 100% przez własny przykład. A więc nie ma znaczenia, jak bardzo będziemy starali się wpoić dziecku pewne zasady i normy zachowania. Na jego wychowanie w największym stopniu będzie miało wpływ to, w jaki sposób postępujemy, reagujemy, odpowiadamy, zachowujemy się w stosunku do siebie, partnera, rodziny i samego dziecka. Dziecko chłonie wszystko bez żadnych barier i filtrów, ponieważ nie ma w sobie nic poza czystą otwartą duszą, w którą my rodzice wlewamy wzorce zachowania, jakimi będzie później posługiwać się w dorosłym życiu.

Wojtek Marciszewski
Sebastian Głydziak

SPRAWDŹ CZY JESTEŚ ŚWIADOMYM RODZICEM – IDEA INTEGRALNEGO ROZWOJU DZIECI. VADEMECUM RODZICA WEDŁUG BRIANA TRACY.

Idea INTEGRALNEGO ROZWOJU bazuje na fundamentalnej wiedzy o człowieku w kontekście 4 sfer, które składają się na nasz całościowy obraz jako istoty ludzkiej: sfery fizycznej, emocjonalnej, umysłowej oraz duchowej, w których kryją się 4 najważniejsze cele, do jakich każdy rodzic dąży chcąc wychować: dobre, mądre, zdrowe i szczęśliwe dziecko.

•    Mówiąc o wychowaniu SZCZĘŚLIWEGO dziecka  – mamy na myśli sferę emocjonalną: zapewnienie potrzeby akceptacji, bezwarunkowej miłość i bezpieczeństwa. Mówimy tu m.in. również o budowaniu więzi oraz równowadze psychicznej i emocjonalnej.

•    Mówiąc ZDROWE dziecko – myślimy o sferze fizycznej – o ciele, ale nie w kontekście leczenia, a raczej zapobiegania chorobom  – mówimy o zdrowym odżywianiu, ekologii, zdrowym stylu życia.

•    MĄDRE dziecko – to wspomaganie sfery umysłowej – intelektu dziecka: najważniejsze są w niej kluczowe kompetencje, talenty, Inteligencja, umiejętności, zdolności, integracja zmysłów, oraz komunikacja.

•    Mówiąc DOBRE dziecko – myślimy o sferze duchowej, a więc rozwoju osobistym i doskonaleniu nas samych. Poruszamy w tym dziale takie tematy, jak: uniwersalny system wartości, modelowanie, przekonania (samo-koncept i światopogląd). Wiedza w tym zakresie daje odpowiedź na pytanie – „kim tak naprawdę jesteśmy?”.

Brian Tracy, światowej klasy szkoleniowiec, ojciec czwórki dzieci, w oparciu o własne doświadczenia w cyklu filmów wyjaśnia dlaczego budowanie poczucia własnej wartości i bezwarunkowa miłość rodziców są ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci:

http://www.youtube.com/watch?v=v0a98kGvOG4

Dzieci uczą się żyć od swoich rodziców, naśladują ich, dlatego ogromne znaczenie ma nasza własna samoocena i związek, w którym żyjemy. To dla dziecka wzorce, z których ono czerpie. Poprawmy więc to wszystko co można poprawić:

http://www.youtube.com/watch?v=NhfsWy649Uw&feature=relmfu

Brian Tracy wyjaśnia wpływ krytykowania dzieci, jako pewnego nawyku rodziców, na przyszłe relacje pomiędzy rodzicami i dziećmi. Około 5-6 roku życia rodzice krytykują dzieci osiem razy częściej niż je chwalą. Brian podaje 5 prostych sposobów, jak unikać destruktywnej krytyki, by budować w dzieciach poczucie własnej wartości:   

http://www.youtube.com/watch?v=IejC3NJIo90&feature=relmfu

Na świecie przeprowadzono badania, w których zapytano rodziców czego najbardziej życzyliby własnym dzieciom. W różnych zakątkach świata, niezależnie od stanu majątkowego i wykonywanego zawodu, powtarzały się trzy odpowiedzi: żeby dzieci były szczęśliwe, by odniosły sukces w życiu osobistym, w związku, karierze oraz by nauczyły się samokontroli. Jak rodzice mogą dzieciom w tym pomóc?

http://www.youtube.com/watch?v=Nbk09omagpg

Brian Tracy jest wymieniony obok Petera Druckera, Stephena Coveya czy Welcha jako jeden z najbardziej wpływowych liderów biznesu na świecie. Szkoli rocznie ponad 250 tysięcy osób w dużych i małych firmach na całym świecie w dziedzinie strategii, zarządzania, sprzedaży, rekrutacji, motywowania pracowników, rozwoju zawodowego i osobistego. Ma unikalną umiejętność prowadzenia szkoleń w sposób, który pobudza słuchaczy do bezzwłocznego wdrożenia w praktyce poznawanych technik i narzędzi.

W prowadzonych przez niego seminariach wzięło dotąd udział ponad cztery miliony osób w 54 krajach. Jest twórcą wielu sprawdzonych programów szkoleniowych skierowanych do ludzi na każdym poziomie organizacji i wdrażanych w firmach na całym świecie. Założona przez Briana firma szkoleniowa Brian Tracy International jest obecnie jedną z największych firm szkoleniowych, która wdraża programy według międzynarodowych standardów.

„Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem” to hasło społecznej kampanii poświęconej świadomemu wychowywaniu dzieci. Kampanię przygotowała Fundacja Rodzice Przyszłości.

W ramach kampanii Fundacja Rodzice Przyszłości zaplanowała publikację cyklu artykułów pt. „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”, cyklu materiałów video wspierających kampanię, 4 części Vademecum Rodzica według Briana Tracy oraz Test Świadomego Rodzica, który zostanie opublikowany 24 października na stronie fundacji www.rodziceprzyszlosci.pl

Cele kampanii społecznej:

•    uświadomienie rodzicom i dziadkom jak istotną rolę pełnią w rozwoju dzieci do lat 5;

•    pokazanie jaki wpływ na całe życie ma rozwój w tym ważnym okresie;

•    zachęcenie do sprawdzenia swojej wiedzy w interaktywnym teście opracowanym  we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego;

•    edukowanie już podczas testu, który pokazuje zależności pomiędzy naszym określonym działaniem i jego wpływem na przyszłość naszego dziecka;

•   zachęcenie do poszerzania wiedzy dzięki bezpłatnym artykułom, filmom, wywiadom i innym materiałom przygotowanym przez Fundację Rodzice Przyszłości;

•    coroczna weryfikacja zmian „Świadomości rodzicielskiej” w kolejnych edycjach kampanii.

Kilka słów o fundacji Rodzice Przyszłości

Gdy Sebastian Głydziak i Wojtek Marciszewski dowiedzieli się od małżonek, że zostaną ojcami, uświadomili sobie jak mało wiedzą o czekającym ich wyzwaniu. Od tego momentu zaczęli, dzięki zaangażowaniu międzynarodowego grona ekspertów, systematyzować współczesną wiedzę na temat rozwoju dziecka – od okresu prenatalnego do szóstego roku życia.

Dzięki temu powstało fantastyczne kompendium, które skłoniło przyjaciół do założenia fundacji Rodzice Przyszłości, działającej na rzecz szerzenia wiedzy i uświadamiania rodziców w zakresie wychowania zdrowych, szczęśliwych i zdolnych dzieci.

Idea rozwoju, którą zajmuje się fundacja powstała w oparciu o najnowsze odkrycia różnych dyscyplin naukowych dotyczących rozwoju dziecka-człowieka jako istoty ludzkiej – jest to podejście całościowe i interdyscyplinarne. Fundacja pomaga rodzicom w pełni uświadomić sobie wagę i całą istotę nowej roli życiowej, w którą właśnie wchodzą oraz określić ich najważniejsze cele życiowe przekazując im wiedzę o tym, co jest tak naprawdę sednem prawidłowego wychowania i rozwoju dzieci.

Wizją Fundacji Rodzice Przyszłości jest społeczeństwo, którego fundamentem jest silna i szczęśliwa rodzina – społeczeństwo mądrych i świadomych rodziców, którzy wyznają szlachetne wartości i wychowują swoje dzieci w atmosferze bezwarunkowej miłości.

Misją fundacji jest przekazywanie rodzicom wiedzy oraz umiejętności, które pozwolą im stworzyć silną i szczęśliwą rodzinę oraz umożliwią prawidłowy i zrównoważony rozwój ich dzieci. Podnosząc kompetencje i świadomość, chcemy pomóc również samym rodzicom rozwijać się, stawać się lepszymi ludźmi – wzorem dla naszych dzieci, tak aby wyrosły na dobrych, mądrych, zdrowych i szczęśliwych ludzi.

Model rozwoju, którym posługuje się fundacja powstał w oparciu o najcenniejsze doświadczenia największych pedagogów naszego wieku, najnowszą wiedzę psychologiczną, teorie wspomagania inteligencji i umiejętności, wiedzę o tym jak działa nasz mózg oraz w oparciu o wiedzę w dziedzinie rozwoju osobistego.

Skąd pomysł na kampanię „Sprawdź czy jesteś świadomym rodzicem”?

Odpowiada Wojciech Marciszewski, prezes zarządu Fundacji Rodzice Przyszłości:

„Zwróciliśmy uwagę na kilka dosyć istotnych faktów: aby budować mosty, leczyć ludzi lub być prawnikiem trzeba skończyć studia o odpowiedniej specjalizacji, odbyć praktyki i zdać egzaminy; aby jeździć samochodem, trzeba skończyć specjalne szkolenie, przejść badania lekarskie i zdać egzamin; nawet żeby poruszać się rowerem trzeba mieć kartę rowerową.

Taka praktyka pozwala nam uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków wynikających z niekompetencji ludzi wykonujących określone czynności. Teraz wyobraźmy sobie co by było, gdyby każdy mógł wsiąść do samochodu i nim pojechać, każdy mógł przepisywać leki na receptę, każdy mógł wybudować wieżowiec, w którym zamieszkają setki rodzin.

Z biologicznego i społecznego punktu widzenia najważniejszą naszą rolą jest przedłużenie gatunku, wychowanie nowego pokolenia, które w pełni wykorzysta Swój cały potencjał. Do wychowania dobrego, mądrego, zdrowego i szczęśliwego dziecka niezbędna jest silna i szczęśliwa rodzina. Dlaczego zatem my rodzice nie przygotowujemy się do najważniejszej roli w naszym życiu tak jak to robimy w przypadku innych odpowiedzialnych zadań w naszym życiu?

A jak wiemy z przeprowadzanych badań, umiejętności rodzicielskie nie są niestety sprawą instynktu i nie wszyscy rodzice umieją odróżniać właściwe i niewłaściwe metody wychowawcze, nie wiedzą jak przekazywać uniwersalne wartości na bazie których tworzy się światopogląd, jak identyfikować i wspomagać rozwój talentów i inteligencji swoich dzieci.

Zależy nam na tym tworzyć społeczeństwo ludzi: posiadających większy potencjał intelektualny, z adekwatnym poczuciem własnej wartości, osiągających sukcesy, zdrowych fizycznie i emocjonalnie, szczęśliwych, którzy wyznają szlachetne wartości i potrafią je przekazywać swoim dzieciom.”

rodzice przyszlosci

(opracowano na podstawie materiałów prasowych)