Wolontariusz – psi przyjaciel


Trzeba dostosować swoje predyspozycje do miejsca, gdyż nie każdy ma tyle siły psychicznej, aby pomagać, np. w hospicjum. Młode osoby warto zainteresować wolontariatem w schronisku dla psów i kotów. Osoba, która kocha zwierzęta, może je wspomagać i zostać wolontariuszem w schronisku dla bezdomnych zwierząt. 

Wolontariusze w schroniskach wyprowadzają psy na spacery, gdyż w boksie zwierzę ma za mało miejsca, aby pobiegać. Ponadto bawią się z nimi, głaszczą, czeszą, uczą chodzenia na smyczy i podstawowych komend. Dzięki temu zwierzęta czują się szczęśliwsze, mają kontakt z człowiekiem, pomaga im w to w odzyskaniu wiary w ludzi i zaufania do nich. 

Wolontariusze pomagają nam lepiej poznać zwierzęta, wiedzą, które psy mogą mieszkać z małymi dziećmi lub innymi zwierzętami. Dzięki takim obserwacjom można sprawniej przeprowadzić adopcję i dopasować psa do przyszłych właścicieli. Ważne, aby poznać charakter psa, gdyż każde zwierzę jest inne. 
 
Cele wolontariatu:
socjalizacja i zapobieganie dziczeniu psów,
zaspokajanie potrzeby ruchu i nauka chodzenia na smyczy,
uczenie łagodnych zachowań w stosunku do ludzi i zwierząt,
zapobieganie agresji u psów.
 
Działania wolontariatu:
oswajanie zwierząt i budowanie więzi z człowiekiem,
wyprowadzanie psów na spacery,
obserwacja zwierząt i zbieranie informacji o ich charakterach,
utrwalanie łagodnych zachowań z zastosowaniem pozytywnych metod szkolenia.
 
Wolontariat sprawia, że czujemy się potrzebni, że jest ktoś, kto na nas czeka. Uczy także bardzo ważnej rzeczy – pokazuje, że praca, za którą nie otrzymujemy pieniężnego wynagrodzenie, może być wspaniała. Jest to znaczące doświadczenie zwłaszcza dla osób młodych, które często pędzą za pieniądzem. 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto kocha zwierzęta, jedynym warunkiem jest ukończenie 16 lat. Jest to wspaniała misja i przygoda, nagrodą jest wdzięczność zwierząt i radość, z jaką witają swoich opiekunów. 

Opracowała:
Anna Wrocławska