Wolontariusz w rodzinie – bezcenne wsparcie rodziców


Celem projektu jest wsparcie rodziców małych dzieci (0-3 lata) w ich domowym środowisku. Udział w projekcie jest bezpłatny. 
 
– Rodziny zgłaszają się do projektu z wielu różnych powodów – są samotne, nie znają nikogo, kto mógłby im pomóc, nie radzą sobie z trudnościami finansowymi bądź emocjonalnymi, trudno im zaadaptować się do zmiany, jaka zaistniała w ich rodzinie po narodzinach dziecka, doświadczają trudności związanych z długotrwałą chorobą członka rodziny czy też brak im pozytywnych wzorców z własnych rodzin – mówi Anna Żardecka, koordynatorka projektu z Fundacji Dzieci Niczyje. 
 
Do programu rodzina może zgłosić się sama, wypełniając formularz według instrukcji na stronie internetowej http://dobryrodzic.fdn.pl/wolontariusz-w-rodzinie-jak-zglosic-sie-do-projektu. Rodzinę, za jej zgodą, może też zgłosić przedstawiciel innej instytucji: pracownik społeczny, położna lub pielęgniarka środowiskowa itp. Do udziału w projekcie zapraszani są rodzice dzieci w wieku do 3. roku życia.
 
Wolontariusz odwiedza rodzinę w wymiarze około 2-3 godzin raz w tygodniu tak długo, jak jest to potrzebne. Przez ten czas, w zależności od potrzeb rodzica, słucha go, rozmawia o trudnościach, dzieli się doświadczeniem, udziela emocjonalnego wsparcia. 
 
Fundacja zapewnia wolontariuszom 40-godzinne szkolenie wstępne, opiekę merytoryczną psychologów, wsparcie członków zespołu, regularne spotkania z koordynatorami projektu oraz innymi wolontariuszami. Mogą nimi zostać osoby, które same są rodzicami i wiedzą, że bycie rodzicem jest piękne, ale również bardzo trudne. Informacje dla zainteresowanych znajdują się na stronie internetowej

http://dobryrodzic.fdn.pl/trwa-nabor-wolontariuszy-do-projektu-wolontariusz-w-rodzinie.