Disney Uczy. Przygoda z Czytaniem


Propozycją, która spełnia takie warunki, jest seria „Przygoda z Czytaniem”. Zawarte w niej książki wykorzystują różne metody nauki czytania w zależności od poziomu skomplikowania tekstu. Dodatkowo dzieci uczą się w towarzystwie swoich ulubieńców z ekranu. Książki powstały pod opieką Anny Koralewskiej – doradcy metodycznego, nauczycielki wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej w ŁCDNiKP, w oparciu o podstawę programową. Teksty literackie stworzyli znani polscy autorzy. 

Disney Uczy. Przygoda z Czytaniem. Będę czytać 
 
Disney Uczy
 
„Będę czytać” to książki do czytania na poziomie I, który jest dedykowany najmłodszym dzieciom. Wykorzystana w nich metoda czytania globalnego polega na zapamiętywaniu wyglądu całego wyrazu (a nie poszczególnych liter). Dziecko wielokrotnie ogląda ilustrację i podpis, a w jego pamięci powstaje obraz. Nauka jest przede wszystkim zabawą, do której zachęcają postacie ze świata Disneya. Dodatkową motywację stanowią naklejki-nagrody i dyplom małego czytelnika. 
 
Disney Uczy
 
Disney Uczy. Przygoda z Czytaniem. Czytam z mamą i tatą
Disney Uczy
 
 
„Czytam z mamą i tatą” to książki na poziomie II programu. Na tym etapie dzieci uczą się czytać metodą globalną z wykorzystaniem piktogramów. Uczestniczą w lekturze tekstu wierszowanego, samodzielnie odczytując wyrazy powiązane graficznie z piktogramami. Tu także nauka jest przede wszystkim zabawą, do której zachęcają znane postacie ze świata Disneya. Maluchy motywujemy za pomocą naklejek nagrodowych i dyplomu czytelnika. 

Disney Uczy
Więcej informacji na http://www.disneyuczy.ameet.pl/