Dobra szkoła – trudna decyzja

A co myślą na temat szkoły sami zainteresowani, czyli najstarsze przedszkolaki?

Z wywiadu przeprowadzonego wśród sześciolatków wynika, że w szkole chcieliby….

…mieć dobrych kolegów.
Dobra szkoła zapewnia optymalną liczbę uczniów w klasie. W kameralnym gronie kilkulatek ma poczucie bezpieczeństwa i szybciej się adaptuje, łatwiej zatem nawiąże pierwsze więzi społeczne i przyjaźnie, a także ukształtuje swoją przynależność do nowej grupy społecznej. Jednak przekraczając po raz pierwszy progi szkoły, z pewnością poczuje się pewniej, gdy obok będzie kolega z przedszkola. Zgrana klasa to podstawa!

…mieć miłą panią.
Dobry nauczyciel
to pasjonat, profesjonalista o najwyższych kompetencjach. Żyje życiem swojej klasy – tworzy bezpieczną atmosferę, angażuje się w sprawy dzieci, wykazuje umiejętnością aktywnego słuchania, życzliwością i wrażliwością. Cechuje się również poczuciem humoru, które pomaga rozładować konflikty i zapobiega agresji. W komunikacji z wychowankami wykorzystuje dialog, rozmowę, dyskusję, negocjowanie, a nie nakazy i zakazy. Taką panią lubią wszystkie dzieci!

…uczyć się z przyjemnością.
Dobra lekcja
to coś więcej niż realizacja programu, planu zajęć czy szczelne wypełnienie czasu od dzwonka do dzwonka. Satysfakcję i radość z uczenia się gwarantuje uczniom tylko właściwy sposób prowadzenia lekcji. Uczenie się przez działanie – najbardziej korzystna i efektywna forma pracy – wyzwala aktywność, ułatwia samodzielne zdobywanie wiedzy, zachęca do poszukiwań, odkrywania, stawiania hipotez…  Nauczyciel nie jest wykładowcą, lecz przewodnikiem dzieci w samodzielnym zdobywaniu kolejnych kompetencji. Inspiruje i rozbudza aktywność poznawczą. Sprawia, że uczniowie czerpią radość z przyswajanej wiedzy i nabywanych umiejętności, a także potrafią zastosować je w praktyce. Na takiej lekcji nikt się nudzi!

…być najlepszym.
Dobry nauczyciel
szybko poznaje ucznia – jego mocne i słabe strony, a także właściwy dlań styl uczenia się. Bazując na tej wiedzy, odpowiednio planuje proces nauczania, uwzględniając indywidualne predyspozycje i możliwości każdego z wychowanków. Uczeń wykonuje zadania „na miarę” – osiąga więc sukcesy, które motywują go do podejmowania kolejnych wyzwań i kształtują u niego pozytywną samoocenę. Każdy może być najlepszy!

…po lekcjach robić to, co lubią.
Dobra szkoła
dba o wielostronne wspieranie uzdolnień i zainteresowań swoich wychowanków, rozwijając w nich kreatywną postawę. Oferuje wiele różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, tak aby każde dziecko mogło wybrać takie formy aktywności, które są zgodnie z jego potrzebami, predyspozycjami i zamiłowaniami. Bardzo ważnym aspektem tych zajęć jest fakt, że dziecko robi to, co lubi, wykonuje czynności, które przychodzą mu z łatwością, ponadto ma okazję obcować z ciekawymi ludźmi i dzielić swoje pasje z rówieśnikami. Dobrowolność udziału w zajęciach zwiększa szanse na osiągnięcie sukcesu w danej dziedzinie, a zaspokajanie zainteresowań zawsze dostarcza zadowolenia i satysfakcji, jak również znacząco poprawia samopoczucie. Tu można być mistrzem!

…poznawać języki obce.
Dobra metoda
nauczania języka obcego pozwala na wychowanie przyszłego obywatela świata – otwartego na wielokulturowość i biegle władającego językami obcymi. Taką właśnie metodą jest częściowa immersja językowa. Wrodzone zdolności dzieci do przyswajania języków obcych aktywizowane są poprzez ruch, zabawę i działanie. Codzienne kilkugodzinne komunikowanie się z lektorem to najlepszy sposób na opanowanie obcego systemu językowego. Język obcy staje się drugim naturalnym językiem ucznia!  

Na liście życzeń absolwentów przedszkola znajdują się jeszcze: wyłącznie dobre oceny, wycieczki w ciekawe miejsca, zajęcia sportowe (ale i swobodne zabawy na boisku), komputery w klasie, odrabianie lekcji w szkole, długie wakacje i – uwaga! – żeby obiady były tak smaczne, jak w przedszkolu…  

Czy dziecięca wizja dobrej szkoły pokrywa się z oczekiwaniami rodziców? Może to właśnie wyobrażenia przyszłych uczniów pomogą dorosłym w powzięciu najlepszej decyzji. Jedno wiadomo na pewno: ta decyzja musi być najlepsza – pierwsze lata nauki stanowią  bowiem fundament całej przyszłej edukacji.

Agata Wawer, dyrektor generalny Przedszkoli Ciuchcia Puch Puch oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Juliusza Verne’a

szkola

www.verne.edu.pl