Energetyczna lekcja – Edukacja w trosce o bezpieczeństwo dzieci

 
Brak odpowiedniej wiedzy na temat zasad właściwego korzystania z energii elektrycznej jest najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem dzieci. Wpływ na to ma również lekceważenie tych zasad przez rodziców, dlatego fundamentalną kwestią jaką opiekunowie i szkoły powinni uwzględnić w edukacji najmłodszych, jest odpowiedzialne korzystanie z prądu. 
 
Raport podsumowujący pierwszą edycję Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka, przygotowany w czerwcu 2014r. przez wyspecjalizowaną firmę zewnętrzną zestawił oceny programu 254 nauczycieli. Wszyscy badani uznali, że inicjatywa Taurona jest potrzebna przede wszystkim ze względu na ważną tematykę i okazję do uświadamiania dzieci i młodzieży o możliwych zagrożeniach związanych z użytkowaniem energii elektrycznej. Nauczyciele pozytywnie ocenili przebieg zajęć zarówno pod względem zainteresowania uczniów ich treścią, jak i ich zaangażowania oraz wyniesioną z lekcji wiedzę.
 
Bezpłatne, edukacyjne zajęcia prowadzone przez ekspertów, złożona z quizów i zadań zręcznościowo-logicznych gra online oraz objazdowe miasteczka – to tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie przygotował Tauron dla uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy programu dowiedzą się, czym jest prąd elektryczny, jak powstaje i dociera do domów oraz jakie urządzenia zasila. W ten sposób przez cały rok szkolny firma będzie edukować dzieci w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej. 
 
Celem naszego programu „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka” jest przekazanie wiedzy o energii elektrycznej uczniom szkół podstawowych. Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem wśród placówek z południowej Polski, ponieważ zależy nam na edukacji jak największej liczby dzieci – podkreśla Marcin Marzyński, szef Biura Komunikacji TAURON Dystrybucja.
Program edukacyjny „Bezpieczniki Taurona. Włącz dla dobra dziecka” został objęty patronatem Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Edukacji Narodowej.
 
Pełne informacje znajdują się na stronach internetowych:

***   ***   ***
Program „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka” to kontynuacja, a zarazem rozszerzenie i ujednolicenie, dotychczasowego zaangażowania Grupy TAURON w kwestie związane z bezpiecznym używaniem energii elektrycznej. Organizatorami są spółka TAURON Dystrybucja i Fundacja TAURON.
***   ***   ***
„Kraina Tauronka” to ogólnopolski konkurs edukacyjny dla szkół podstawowych w formie gry online, pokazujący, jak bezpiecznie obchodzić się z prądem. Przystąpić do konkursu może klasa zgłoszona przez nauczyciela. Uczestnicy grają indywidualnie, a ich wyniki sumują się na koncie całej klasy. W ten sposób uczniowie walczą o nagrody w postaci wycieczki do paryskiego edukacyjnego parku Parc de la Villette dla uczniów klas 4-6 oraz tabletów dla nauczyciela i uczniów klas 1-3. Konkurs składa się z kilku etapów i trwa do 22.02.2015.