Fascynujące poznawanie świata w przedszkolu – metoda projektów badawczych


To one decydują o tym, jakie chcą zdobyć informacje na dany temat, jakie pytania postawią. Nigdy nie ma gotowego scenariusza projektu. Jego czas trwania i przebieg poszczególnych faz zależą od dzieci.

Jak przebiega realizacja projektu z maluchami? Rozpoczyna się od wyboru tematu. Może pojawić się on w trakcie rozmowy, zabawy lub innych zajęć. W jego skonkretyzowaniu pomaga nauczyciel, który w przypadku młodszej grupy może zaproponować obszar zagadnień. Ważne, aby dotyczył konkretnego zagadnienia, a nie abstrakcyjnej idei. Może być to np.: „Glina”, „Pomidor”, „Makaron”, „Liść” czy „Jabłko”. Po jego wyborze nadchodzi czas stawiania pytań i hipotez, dotyczących pochodzenia i wykorzystania analizowanej rzeczy, które nauczyciel zapisuje na dużej kartce i wiesza ją w dobrze widocznym miejscu, oraz planowania badań, czyli weryfikacji postawionych hipotez, a następnie ich realizacji.
 
Nieodłącznym elementem każdego projektu jest „kuferek badacza”. Przedszkolaki sięgają do niego, gdy tylko zauważą potrzebę dokładnego zbadania jakiejś rzeczy. Jest on pełen lup, miarek, łopatek, podkładek do rysowania i ołówków oraz wszelkich pomocy, które mogą okazać się przydatne. Wśród nich znajduje się także aparat fotograficzny – niezwykle ważne narzędzie do dokumentowania kolejnych kroków podejmowanych przez małych odkrywców. Jeżeli to możliwe, maluchy dokonują wstępnych oględzin badanego przedmiotu, pomiarów itp. W weryfikacji hipotez mogą pomóc wizyty ekspertów. Dzieci zapraszają więc do przedszkola osoby, które według nich są ekspertami w danej dziedzinie, takie jak babcia uprawiająca warzywa, czy tata przygotowujący doskonały makaron. Może być to również przedstawiciel danego zawodu – wtedy nauczyciel pomaga w jego zaproszeniu. Maluchy przeprowadzają też badania w terenie. Same wybierają miejsca, do których udają się w poszukiwaniu odpowiedzi. Może być to zarówno biblioteka, jak i sklep warzywny, restauracja, piekarnia, pracownia ceramiczna czy własne podwórko.
 
Kiedy temat zostanie przez dzieci wyczerpany, po kilku dniach lub nawet tygodniach, przychodzi czas podsumowania i wyciągania wniosków, m.in. na podstawie stworzonej w ciągu projektu dokumentacji (zdjęć, filmów, rysunków, zapisków). Nauczyciel pomaga dzieciom w selekcji materiału, który zebrały podczas projektu. Wspólnie zastanawia się też z nimi, jak można podzielić się zdobytą wiedzą na dany temat z innymi, chociażby zapraszając kolegów lub rodziców do przedszkola. Najważniejsze jednak jest to, żeby w trakcie realizacji projektu dzieci ćwiczyły samodzielne myślenie, zadawanie pytań oraz weryfikowanie hipotez, równocześnie współpracując i dyskutując ze sobą nawzajem.

Nasz ekspert – Marta Załuskowska – Dyrektor Przedszkola Włoskiego Piccolo Leonardo w Warszawie. Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: z terapii i praktycznych metod SI, metody projektu, organizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. 
W Piccolo Leonardo pracuje od początku istnienia placówki. Na co dzień czuwa nad organizacją pracy kadry pedagogicznej, programem zajęć dla dzieci oraz realizacją idei i założeń autorskiego programu Przedszkola i Żłobka Włoskiego Piccolo Leonardo.
Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo mieści się w kampusie Politechniki Warszawskiej przy ul. Grójeckiej 39 w Warszawie. Placówka inspiruje się przede wszystkim umiejętnościami Leonarda da Vinci, dlatego w autorskim programie przedszkola, realizowanym w języku polskim i włoskim jednocześnie, znajdują się m.in. zajęcia z rysunku, rzeźby, malarskie, projektowe, konstruktorskie, matematyczne i muzyczne, uzupełnione o warsztaty literackie, taneczne oraz teatralne. Zajęcia artystyczne prowadzone są przez absolwentów ASP w specjalnym Atelier. Przedszkole zapewnia także bogaty program zajęć sportowo-ruchowych, m.in. naukę pływania na basenie mieszczącym się w budynku. Siostrzaną placówką Przedszkola Włoskiego jest żłobek polsko-włoski Piccolo Leonardo. 

Więcej informacji na www.piccololeonardo.pl
Żłobek i Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo
ul. Grójecka 39, 02-031 Warszawa 
e-mail:
tel.: +48 795 122 044