Jak się uczyć, aby się nauczyć?


Wyróżnić możemy dwa zakresy nauki – uczyć się możemy zarówno w domu, jak i w szkole.
 
Dzisiaj zajmiemy się Uczeniem w Szkole.
 
Oczywiście uczenie się jest to przyswajanie potrzebnej nam wiedzy, robienie notatek, jak również zapamiętywania poprzez powtarzanie i wreszcie wykorzystanie zdobytej wiedzy.
 
W efektywnym uczeniu się wyróżnić można 4 etapy:
 
1. Przygotowanie się o nauki (do lekcji, wykładów, ćwiczeń)
2. Aktywne słuchanie
3. Dobre notowanie
4. Powtarzanie przyswojonych wiadomości
 
Czym jest przygotowanie się do nauki? Jak poprawnie się przygotować?
 
Bardzo często zdarza się, że lekceważymy przygotowanie się do zajęć/lekcji. Wydaje się nam to zbędne/niepotrzebne, a to nic bardziej mylnego, W nauce bardzo istotnym czynnikiem jest prawo pamięci – im częściej uczeń/student ma do czynienia z daną wiedzą, szybciej ją sobie przyswaja, dlatego warto przed lekcją/wykładami przeczytać temat, co ułatwi nam zrozumienie określonej tematyki, będziemy mieli możliwość zadawania pytań nauczycielowi/wykładowcy w razie jakichkolwiek wątpliwości.
 
Aktywne słuchanie – czym jest? Czym różni się słyszenie od słuchania
 
Przy poprawnym opanowaniu kolejnej umiejętności, jaką jest aktywne słuchanie, możemy maksymalnie wykorzystać informacje podawane przez nauczyciela/wykładowcę.
 
Słyszenie a słuchanie – jaka jest różnica? Wielka! Słyszenie odbywa się w sposób automatyczny i bierny, pasywny, natomiast słuchanie jest mentalnym wysiłkiem, wymagającym aktywnego udziału w zajęciach/lekcji, czyli zapamiętywanie/zapisanie i analiza/zastosowanie zdobytej wiedzy.
Angażując się w przyswajanie treści podawanych przez nauczyciela, skupiając na tym, co do nas mówi, jesteśmy w stanie uzyskać lepsze rezultaty w nauce.
 
Aktywne uczestnictwo w lekcji jest bardzo dobrym nawykiem/zwyczajem – dzięki niemu dziecko szybciej zapamięta, niż miałoby siedzieć cicho w ławce i notować.
Lepsze i szybsze zapamiętywanie osiąga się tylko wtedy, gdy uczestniczy się w lekcji – zadaje pytania, analizuje, rozwiązuje – to wszystko sprawia, że pozostaje w jego pamięci o wiele więcej śladów informacji, które wykorzystamy w ostatnim etapie uczenia się.
 
Dobre notowanie – Jak notować?
 
Dobre notatki są bardzo ważnym czynnikiem w procesie zapamiętywania.
 
Układ notatki powinien odzwierciedlać:
ważność elementów przedstawionych podczas lekcji
ich związki, relacji między sobą i ewentualnie między informacjami już znanymi
kolejność, w jakiej zostały przedstawione
 
Jest wiele sposobów na zapisanie notatek, między innymi:
Pisanie skrótami (np. min, itp., itd.)
Tworzenie mapy myśli (zapisujemy słowo-klucz na środku kartki i dokoła, połączone z centrum strzałkami – wszystkie słowa, które się nam kojarzą z dana rzeczą
Podkreślanie istotnych informacji
Stosowanie kolorowych długopisów
Zapisywanie ważnych elementów lekcji WIELKIMI, GRUBYMI LITERAMI
 
Wszystkie powyższe czynności są bardzo pomocne w ostatnim etapie uczenia się, jakim jest POWTÓRZENIE WIADOMOŚCI.
 
Co to znaczy powtórzyć informacje?
 
Powtarzanie nie jest kilkugodzinnym siedzeniem nad książkami  – wręcz przeciwnie. Jeśli spełnimy wszystkie poprzedzające czynności, wystarczy krótka powtórka wiedzy po przyjściu do domu, w tracie powrotu do domu (tutaj możemy wykorzystać chwile, kiedy jedziemy tramwajem, autobusem, pociągiem itp.) oraz powtórzenie wieczorem, czy też nazajutrz przed lekcją.
Wszystko to sprawi, że wiedza zdobyta przez nas nie ulotni się, jak to bywa bardzo często (ciekawostka – już po 10 min. zaczynamy gwałtownie zapominać przyswojone wiadomości, a po 24 godzina nie pamiętamy już 80 %). Wykorzystajmy wiedzę, jaką otrzymujemy od naszych nauczycieli. Wtedy zaoszczędzimy sobie sporo czasu na naukę przed ważnymi sprawdzianami.
 
Gwarantuję sukces przy takim uczeniu się – sama skorzystałam z tej wiedzy i uwierzcie mi, uczyłam się tylko prze 30 min. Dziennie, a miałam stypendium premiera.
 
Porada – nie spóźniajmy się na zajęcia – najważniejsze informacje zawsze są podawane na początku lekcji.
 
Anna Radwańska – z wykształcenia pedagog społeczny i terapeuta pedagogicznym. Prowadziła zajęcia z psychologii społecznej i etyki zawodowej, a także pracowała jako pedagog szkolny. Mama Julii. Po bezpłatne porady zaprasza na bloga www.przyjaznypedagog.blogspot.com