Język obcy dla najmłodszych

Małe dzieci najefektywniej poznają język obcy poprzez stały kontakt z nim. Taka nauka przebiega identycznie jak poznawanie języka polskiego. Na tym właśnie polega metoda immersji, czyli „zanurzenia w języku”. Można stosować ją już od pierwszych dni życia dziecka. Zupełnie spontanicznie i naturalnie pojawia się ona w rodzinach międzynarodowych, w których tata i mama zwracają się do malucha w swoim ojczystym języku. Najmłodsi chłoną języki, z którymi mają styczność i uczą się ich intuicyjnie w codziennych sytuacjach, ponieważ mózg dziecka do szóstego roku życia posiada wręcz nadzwyczajną zdolność do gromadzenia informacji i pojmowania tego, co je otacza. Stosowanie metody immersji w domu, żłobku bądź przedszkolu jest pierwszym krokiem do wykształcenia dwujęzyczności u malucha. 


Na tej zasadzie działają Żłobek i Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo, w których dzieci są stale pod opieką nauczycieli polsko- i włoskojęzycznych, którzy, towarzysząc maluchom, posługują się wyłącznie ojczystą mową. Oba języki są obecne przez taki sam czasu, dzięki czemu dzieci są w nich „zanurzone” w równym stopniu i chłoną je podczas codziennych czynności, zabaw oraz różnorodnych zajęć. Metoda immersji wspiera ogólny rozwój maluchów, ponieważ wpływa na poziom kognitywny dzieci, czyli ich zdolność myślenia. Jeśli doświadczają świata w ten sposób, dużo łatwiej w przyszłości przyswajają języki obce. 

Jeżeli przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia jedynie w krótkich lekcjach języka obcego, to powinny one być prowadzone w formie zabawy. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne (czyli dzieci pięcioletnie) zostały objęte, w ramach programu nauczania, przygotowaniem do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. Od roku 2016/2017 – obowiązek ten dotyczy także czterolatków, a od następnego – zajęcia językowe mają mieć również trzylatki. W praktyce najczęściej jest to angielski. W tej chwili w przypadku młodszych dzieci przedszkole może wprowadzić język obcy, ale nie ma takiego obowiązku. Wśród wymienionych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej osób uprawnionych do nauczania języka obcego w przedszkolu znajdują się również nauczyciele mający m.in. świadectwo znajomości danego języka w stopniu co najmniej podstawowym. Natomiast do roku 2020 nauczyciele muszą uzupełnić swoje kompetencje zgodnie z wytycznymi ministerstwa lub nie będę mogli prowadzić zajęć językowych. 

Nauka języka obcego w przedszkolu publicznym jest bezpłatna… ale liczbę godzin na nią przeznaczonych ustala dyrektor przedszkola. Dlatego, jeśli nie mamy możliwości zapisania dziecka do przedszkola dwujęzycznego, warto uważnie przyjrzeć się ofercie publicznych placówek – przez jaki czas maluchy pozostają w kontakcie z językiem obcym i jakie są kompetencje ich nauczycieli. Należy pamiętać, że najmłodsi uczą się poprzez powtarzanie, więc jeśli utrwalą niepoprawną wymowę, później będzie trudno to skorygować. 

Naukę języka obcego warto zacząć jak najwcześniej, pamiętając jednak, że metody edukacyjne dla maluchów są zupełnie inne niż dla dorosłych. Dzieci nie uczą się gramatyki, lecz poznają praktyczne zastosowanie języka oraz osłuchują się z nim, co w przyszłości stanowi doskonałe podstawy dalszej edukacji. Warto też samemu zadbać o dodatkowy kontakt z językiem obcym. Istnieje wiele pomocy edukacyjnych, z których mogą skorzystać rodzice. Najlepszym rozwiązaniem są płyty z muzyką lub krótkimi bajkami edukacyjnymi w obcym języku, które warto puszczać maluchom.

Nasz ekspert – Marta Załuskowska – Dyrektor Przedszkola Włoskiego Piccolo Leonardo w Warszawie. Absolwentka psychologii na UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz przygotowanie pedagogiczne. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń, m.in.: z terapii i praktycznych metod SI, metody projektu, organizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego. Posiada dziewięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym i przedszkolnym. W Piccolo Leonardo pracuje od początku istnienia placówki. Na co dzień czuwa nad organizacją pracy kadry pedagogicznej, programem zajęć dla dzieci oraz realizacją idei i założeń autorskiego programu Przedszkola i Żłobka Włoskiego Piccolo Leonardo.

Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo mieści się w kampusie Politechniki Warszawskiej przy ul. Grójeckiej 39 w Warszawie. Placówka inspiruje się przede wszystkim umiejętnościami Leonarda da Vinci, dlatego w autorskim programie przedszkola, realizowanym w języku polskim i włoskim jednocześnie, znajdują się m.in. zajęcia z rysunku, rzeźby, malarskie, projektowe, konstruktorskie, matematyczne i muzyczne, uzupełnione o warsztaty literackie, taneczne oraz teatralne. Zajęcia artystyczne prowadzone są przez absolwentów ASP w specjalnym Atelier. Przedszkole zapewnia także bogaty program zajęć sportowo-ruchowych, m.in. naukę pływania na basenie mieszczącym się w budynku. Siostrzaną placówką Przedszkola Włoskiego jest żłobek polsko-włoski Piccolo Leonardo. 

Więcej informacji na www.piccololeonardo.pl 
Żłobek i Przedszkole Włoskie Piccolo Leonardo
ul. Grójecka 39, 02-031 Warszawa 
e-mail: [email protected] 
tel.: +48 795 122 044