Sześciolatki do zerówki?


Rok szkolny 2015/2016 to już kolejny rok, kiedy w tych samych klasach spotkają się sześciolatki i siedmiolatki. Nie wszystkie sześciolatki są jednak gotowe na samodzielność, jakiej oczekiwać będą od nich wychowawcy. 
 
Często dzieci mają dużą wiedzę i umiejętność wyciągania wniosków, a jednak poradzenie sobie z prozaicznymi rzeczami w życiu codziennym wciąż sprawia im kłopot. Chociażby rozwiązane sznurowadło, niezapięta kurtka i fakt, że inne dzieci wykonują zadanie i trzeba się do nich dołączyć. Czasem dziecko nie jest jeszcze gotowe emocjonalnie lub fizycznie na szkolny tryb nauki, albo ma problemy zdrowotne. W takim wypadku istnieje możliwość odroczenia obowiązku szkolnego. Decyzję na wniosek rodziców podejmuje dyrektor szkoły, w rejonie której mieszka dziecko. Niezbędne jest jednak uzyskanie wcześniej odpowiedniej opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 
Ważne jest też to, co zrobić, aby czas odroczenia nie było rokiem straconym i dziecko nie czuło się gorsze od innych. Jeśli dziecko chodziło już do przedszkola, będzie powtarzać ten sam program. Może się nudzić, wykonując te same ćwiczenia oraz czuć nieswojo będąc w grupie z pięciolatkami, wcześniej traktowanymi jak maluchy. Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród proponuje w takiej sytuacji rozwiązanie – wyjątkową klasę tylko dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. Zerówka będzie dostosowana do potrzeb sześciolatków, a program tak ułożony, aby dzieci nie odczuły, że powtarzają materiał, ale aby rzeczywiście rozwijały swoje zdolności i pracowały nad takimi kwestiami, jak zdolność koncentracji. W grupie spotkają się uczniowie, którzy potrzebują nieco więcej uwagi ze strony nauczycieli niż ich rówieśnicy, dlatego klasa będzie kameralna. 
 
W tej specjalistycznej zerówce uwaga będzie skupiona się na pracy z dziećmi, które uczą się w inny sposób, na stymulowaniu ich wszechstronnego rozwoju. W tym aspekcie doskonale sprawdzi się Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera, na której swoje metody nauczania opiera Dwujęzyczne Przedszkole Tęczowy Ogród.
 
„W naszym przedszkolu obserwujemy mocne i słabe strony dzieci, aby móc wspierać je tam, gdzie tego potrzebują i rozwijać tam, gdzie doskonale sobie radzą. Nie podajemy im gotowych rozwiązań, tylko motywujemy do poszukiwania odpowiedzi. Wbrew temu, co wiele osób sądzi, dzieci naprawdę lubią się uczyć, poznawać nowe lądy, szczególnie wtedy, kiedy odbywa się to poprzez zabawę oraz stopniowe podnoszenie poziomu trudności. A nauka u tak młodych ludzi to nie tylko czytanie, pisanie i liczenie, ale mnóstwo rzeczy, które dla nas – dorosłych – są banalne. Wystarczy wymienić choćby samodzielne ubranie się, wiedzę, jak przechodzić przez jezdnię, umiejętność budowania podstawowych relacji interpersonalnych, komunikowanie swoich potrzeb i emocji czy trudną sztukę wyraźnej wymowy” – mówi Monika Becher-Czajka, dyrektor Dwujęzycznego Przedszkola Tęczowy Ogród.
 
Wyjątkowość prezentowanej oferty zerówki to nie tylko specjalistyczna grupa dla dzieci z odroczeniami, ale również możliwość uczestnictwa w unikalnym dwujęzycznym programie. W Dwujęzycznym Przedszkolu Tęczowy Ogród dzieci poznają świat zarówno poprzez język polski, jak i angielski, z wykorzystaniem autorskich metod pedagogicznych. Od 15 lat przedszkole przygotowuje z sukcesem dzieci do szkoły podstawowej, a od 7 lat wychowankowie mają możliwość kontynuowania nauki w Dwujęzycznej Szkole Podstawowej Warsaw Bilingual School. 
 
Zalety placówki docenili rodzice, którzy przyznali pierwsze miejsce w Warszawie Dwujęzycznemu Przedszkolu Tęczowy Ogród w tegorocznej edycji Rankingu Zumi. 
 
Więcej informacji na stronie www.teczowyogrod.com
 
Informacje o Tęczowym Ogrodzie:
Tęczowy Ogród to placówka o 14-letnim doświadczeniu oraz o ponad 25-letniej tradycji w nauczaniu języków obcych. Pierwsze przedszkole „Tęczowy Ogród” powstało w 2001 roku, będąc tym samym pierwszym niepublicznym przedszkolem językowym w Warszawie. Przedszkole pracuje w oparciu o autorski dwujęzyczny program, którego celem jest stymulowanie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju dziecka. Wysoką jakość nauczania potwierdzają zdobyte nagrody – placówka otrzymała międzynarodowy certyfikat European Language Label za innowacyjność w zakresie nauczania języka angielskiego.