Wykreuj przyszłość swojego dziecka

Według ekspertów, istnieją ogólne umiejętności pozwalające człowiekowi na życiową samorealizację w warunkach ciągłych przemian. Dzięki elastyczności intelektualnej, społecznej i emocjonalnej możemy odważnie stawiać sobie cele i je realizować, odnajdywać się w różnorodnych relacjach międzyludzkich, asertywnie radzić sobie z trudnymi sytuacjami. W rezultacie jednostka może osiągnąć wyskoki komfort własnego życia. Aby osiągnąć równowagę wszystkich sfer, trzeba już od małego mieć odpowiednie wsparcie.

Specjaliści Akademii Nauki stawiają na trzy filary nowoczesnej edukacji: umiejętność przetwarzania informacji, inteligencję emocjonalną, świadomość własnych zasobów.  Nowoczesną filozofią edukacyjną jest docenienie potencjału dziecka i stymulowanie jego naturalnych skłonności poznawania otaczającego nas świata.

Przetwarzanie informacji

Dziecko w szkole podstawowej zdobywa niewyobrażalną ilość informacji z różnych dziedzin, jednak bardzo często pyta rodziców, po co ma się tego uczyć. Wiedza staje się ekscytująca wtedy, kiedy możemy jej użyć.

Najważniejsze jest przekazanie dzieciom umiejętności aktywnego uczenia się, zadawania pytań i samodzielnego na nie odpowiadania. Wierzymy, że najbardziej wartościowa wiedza to taka, która jest związana z doświadczeniem. Zajęcia  powinny być prowadzone metodami aktywnymi, angażującymi ucznia i jego zmysły: pełne eksperymentów fizycznych, chemicznych oraz materiałów multimedialnych. Jest to wykorzystanie naturalnego pędu do poznawania świata – poprzez weryfikowanie hipotez wiedza staje się ekscytującym przeżyciem!

Aby poznane fakty zostały w naszej pamięci jak najdłużej, warto zadbać o porządek ich przechowywania. Każde dziecko jest w stanie zapamiętać w 20 minut nazwy stolic lub gwiazdozbiorów – musi tylko wiedzieć, jak. W nowoczesnych placówkach edukacyjnych podopieczni uczą się zwiększać tempo czytania (przy zachowaniu maksimum zrozumienia!), znają techniki pamięciowe pozwalające doskonale opanować dowolną porcję materiału (zarówno cyfr, pojęć, jak i słów z języków obcych), wykorzystują możliwości prawej półkuli (emocje, skojarzenia, kolory) do tworzenia kreatywnych notatek – map myśli. Dzięki powyższym technikom nauka jest łatwa i atrakcyjna!

Odkrywanie potencjału

Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie „Kim jestem?” to zadanie na całe życie. Odkrywanie siebie w dzieciństwie jest wyjątkowo ważne – im wcześniej aktywnie tworzymy swoją osobowość i  pozytywną samoocenę, tym łatwiej jest nam odnaleźć się w dorosłym życiu. Uczniowie świadomi zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron, są zmotywowani, aby rozwijać swoje pasje i być twórczy. W swojej przygodzie powinni być wspierani przez trenerów –pedagogów i psychologów. Profesjonalna kadra umie rozbudzić w dzieciach poczucie własnej wartości, a każdy uczestnik traktowany jest jako wyjątkowa jednostka pełna wewnętrznego potencjału.  Małe dzieci posiadają inteligencje na poziomie 500 IQ – a więc każdy z nas rodzi się geniuszem. Ten potencjał zaprzepaszcza w nas tradycyjna szkoła, jednak czasami wystarczy mała iskra, abyśmy wyzwolili maksimum naszych możliwości.

Sprawdź, jak to działa.

Ponieważ wiemy, jak ważne jest podejmowanie wyborów, zapraszamy Państwa na bezpłatne lekcje pokazowe. Dla naszych najmłodszych gości przygotowaliśmy pełne atrakcji godzinne zajęcia, dla rodziców spotkanie z metodykiem oraz zapoznanie z celami i szczegółowym programem kursów. Akademia zaprasza na Dni Otwarte -7-8.09 oraz 14-15.09. Ilość miejsc ograniczona – prosimy zgłaszać się poprzez formularz na stronie: www.akn.pl

Justyna Płatek – metodyk kursów  dziecięcych

akademia nauki