Autorski projekt Mała Terpsychora – spotkania ze sztuką i tańcem

 
Cele projektu ” Mała Terpsychora” to m.in. :
 
  •     wprowadzenie w świat sztuki tańca, baletu, choreografii, muzyki i sztuk plastycznych
  •     rozwijanie zainteresowań teatrem i sztuką
  •     rozbudzanie wyobraźni, twórczego postrzegania świata i wrażliwości na piękno
  •     nauka nowych pojęć, sposobów opisu otaczającego nas świata
  •     rozwijanie umiejętności takich jak: 
 
    – koordynacja ruchowa
    – poczucie rytmu
    – muzykalność
    – spostrzegawczość
    – szybkie zapamiętywanie
    – kojarzenie i koncentracja
    – słuchanie muzyki i wyrażanie ruchem własnych emocji
    – oglądanie i komentowanie
    – wyrażanie własnego zdania i zadawanie pytań 
    – pokonywanie trudności
    – stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy 
 
Metoda i przebieg spotkań :
 
Zajęcia składają się z części teoretycznych i praktycznych dostosowanych do wieku uczestników.
 
Prowadzone są przez teoretyków tańca, artystów baletu, zawodowych tancerzy z wykształceniem pedagogicznym oraz gościnnie artystów muzyków i plastyków. 
 
W trakcie zajęć wykorzystywane są: fragmenty spektakli, muzyka, kostiumy sceniczne, rekwizyty, materiały plastyczne, materiały poglądowe w postaci: książek, programów baletowych, afiszy teatralnych.