Wszystkie Kolory Świata w SP nr 16 w Gdyni


Impreza, która odbędzie się w szkole w dniu 27 stycznia 2015 roku będzie polegała na prezentacji wybranych przez uczniów krajów. Każda z klas przedstawi najciekawsze – zdaniem dzieci, informacje nt. kultury danego narodu, problemów najmłodszych mieszkańców itp. Po prezentacjach, w trakcie których odbędzie się również pokaz slajdów i filmów przygotowanych przez Unicef odbędzie się charytatywna aukcja, a zebrane fundusze pozwolą na zakup podstawowych szczepionek dla dzieci w Sudanie Południowym. Na aukcji będzie można kupić własnoręcznie wykonane (uszyte) przez uczniów i ich rodziców lalki. Każda z lalek będzie swoistą wizją uczniów nt. ich rówieśników; każda z lalek będzie miała własny unikatowy „paszport Unicefu” ze swoim imieniem, krajem pochodzenia oraz hobby wymyślonym przez autora laleczki.
 
 
Wszystkie kolory świata
 
Akcja ta ma na celu uświadomienie dzieciom, że istnieją kraje w których dzieci umierają z powodów zdrowotnych, które w łatwy sposób można by wyeliminować. Własnoręcznie wykonane lalki, to również sposób na zainteresowanie uczniów innymi, egzotycznymi często, kulturami. Co ważne, akcja „Wszystkie Kolory Świata” ma również wymiar społeczny; wspólnie przeprowadzona z dziećmi impreza ma na celu aktywizację najmłodszych do działania na rzecz rówieśników z krajów rozwijających się. Taka impreza to również możliwość pokazania im, że pomaganie może być przyjemne, a od działania każdego nas zależy bardzo wiele.