Wszystko z kategorii: Porady dnia

Zamiast nagród i kar

Zamiast nagród i kar

Akceptacja dla przeżyć dziecka nie musi oznaczać przyzwolenia na niepożądane (np. agresywne) ich wyrażanie. Rodzic jak najbardziej może (i powinien) postawić granicę[...]