„ATTESTOR” Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna

Powstała w 1990 roku Poradnia była pierwszą na Dolnym Śląsku prywatną placówką o charakterze oświatowo-wychowawczym i terapeutycznym. W 1995 roku powołano Sekcję Doradztwa i Szkoleń, która poszerzyła działalność Poradni o usługi z zakresu doboru kadr oraz przeprowadzania kursów i szkoleń dla firm.
Kolejne lata rozwoju Sekcji, jak również zdobywania wiedzy merytorycznej przez osoby współpracujące pozwoliły w 2000 roku przekształcić Sekcję… w Biuro Doradztwa Personalnego i Szkoleń i wzbogacić działalność o nowe usługi.
Prywatna Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna prowadzi nadal działalność diagnostyczno-terapeu­tyczną i edukacyjną dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Jest zarejestrowana w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia – zaświadczenie nr 146/2004 z dnia 14 października 2004 roku – zmiana zaświadczenia nr 84/92 z dnia 25 listopada 1992 r. Posiada uprawnienia do wydawania opinii respektowanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne (podstawa prawna: Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty poz. 44e, art. 71b, ust. 3a, b).
Kontakt:
Ewa Kuzilek-Sekścińska
Ewa Suchożebrska
ul. Czajkowskiego 75/4
51-147 Wrocław
Ewa Kuzilek-Sekścińska
Ewa Suchożebrska
ul. Czajkowskiego 75/4
51-147 Wrocław