Nowicka Renata Prywatny Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny

Oferta gabinetu obejmuje takie zagadnienia jak:
diagnoza rozwoju mowy i myślenia   
programy terapeutyczne w zakresie rozwoju mowy i myślenia   
stymulacja rozwoju mowy i myślenia

Oferuje szeroki zakres terapii zaburzeń, takich jak:
opózniony rozwój mowy   
dyslalia (wady wymowy)   
upośledzenie umysłowe w różnym stopniu   
autyzm   
mózgowe porażenie dziecięce   
zespół Downa   
zaburzenia genetyczne   
zaburzenia neurologiczne (afazja, dyzartria)

Godziny pracy:
Poniedziałek – Sobota od 8.00 do 18.00
Iistnieje możliwość ustalenia indywidualnych terminów terapii.
Kontakt:
mgr Renata Nowicka
specjalista neurologopeda
ul. Ciepła 15A/1
50-524 Wrocław