SENTIDOS Pracownia Integracji Sensorycznej

Naszym celem  jest odkrywanie w każdym dziecku jego mocnych stron i pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z zaburzeniami rozwoju. A także wspieranie rodziców, którzy chcą towarzyszyć dzieciom w rozwijaniu ich potencjału.

Oferujemy:

•    kompleksową diagnozę  i terapię zaburzeń integracji sensorycznej

•    warsztaty masażu Shantala (grupowe i indywidualne)

•    badania ryzyka dysleksji dla dzieci rozpoczynających naukę szkolną

•    terapię pedagogiczną

•    grupy zabawowe dla maluszków od 3 miesięcy do 2 lat

•    poradnictwo wychowawcze

Kontakt:
Sentidos
ul. Bystrzycka 69 c,
54-215 Wrocław