Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Oferta:
»     terapia pedagogiczna – dysleksja rozwojowa, dyskalkulia
»     zajęcia wspomagające rozwój – trudności w nauce
»     zajęcia terapeutyczne dla 6-latków
»     socjoterapia
»     terapia logopedyczna
»     wspomaganie dzieci z ADHD i ich rodziców
»     diagnoza psychologiczna i pedagogiczna

Kontakt:
ul. Kościuszki 41/47 lok.18
87-100 Toruń,
kontakt@poradniatorun.pl

Telefonicznie:
codziennie 8.00- 19.00