Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Bydgoszczy

Poradnie cechuje otwartość na potrzeby innych, szacunek i życzliwość w stosunku do osób korzystających z pomocy.

Kontakt:
ul. Hetmańska 33
Bydgoszcz
tel. kom. 697-91-07-85