Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie

Diagnozuje:
– osiągnięcia edukacyjne,
– zdolności intelektualne dzieci i młodzieży,
– trudności w nauce,
– gotowość szkolną,
– dysleksję, dysortografię, dysgrafię, dyskalkulię,
– trudności wychowawcze,
– zaburzenia w rozwoju emocjonalnym,
– nieprawidłowości w rozwoju psychofizycznym,
– wady wymowy,
– predyspozycje zawodowe.

Kontakt:
ul. Piłsudskiego 18/1
87-600 Lipno