Prywatne Centrum Pracy z Rodziną

Praca kadry połączona jest wspólnym priorytetem – otwartością na drugiego człowieka. Każdy zainteresowany poznaniem placówki i skorzystaniem z oferty, może liczyć na dodatkowe informacje, które udzielane są podczas indywidualnej rozmowy. Pracownicy Centrum pomogą dobrać odpowiedni rodzaj oddziaływań i wsparcia, również tym osobom, które szukają pomocy, ale nie do końca wiedzą do jakiego specjalisty się zwrócić. Od kilku lat z sukcesami centrum zajmuje się wspieraniem rozwoju dziecka, terapią pedagogiczną, warsztatami ze świadomości ciała, terapią jąkania i zaburzeń mowy u ludzi w różnym wieku. Systematycznie organizowane są turnusy terapeutyczne, które niosą za sobą wartość leczniczą jak i społeczną. Dla uczestników dość często stanowią źródło nowych przyjaźni i miłych wspomnień.

Kontakt:
Anna Nowacka-Opłat
Przyjmujemy pod adresem:
Jagiellońska 24/8, Bydgoszcz
(Centrum Terapii Jąkania).