Pracownia Psychoterapii i Wsparcia Psychologicznego „Progresja”

Zatrudniamy specjalistów zidentyfikowanych z jednolitym sposobem myślenia o psychoterapii. Stosujemy tu system pracy bazujący na podejściu psychodynamicznym opartym o paradygmat psychoanalityczny oraz psychoterapię psychoanalityczną, której specyfiką jest precyzyjne ujmowanie emocjonalnego funkcjonowania pacjenta i jego interpretacyjne wykorzystanie, a także specyficzna analityczna diagnoza określonego pacjenta w określonym związku terapeutycznym. Specjaliści zatrudnieni przez nas to psychoterapeuci posiadający dyplomy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego – szkoły rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, afiliowanej w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. W ramach pomocy psychologicznej zatrudniamy psychologów i terapeutów z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Nasi specjaliści, terapeuci i psychoterapeuci superwizują swoją pracę.

Kontakt:
ul. Piotrkowska 294
93-034 Łódź