Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze

Propozycje poradni są adresowane do dzieci i młodzieży uczących się w Zielonej Górze, ich rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Kontakt:
ul. Drzewna 13
65-060 Zielona Góra