Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne „Początek”

Dla dzieci i rodziców w ofercie między innymi:
– diagnoza (badanie psychologiczne):
– ocena dojrzałości szkolnej
– określanie potencjału intelektualnego dziecka
– diagnoza przyczyn niepowodzeń szkolnych
– diagnoza zaburzeń emocjonalnych
– opiniowanie
– terapia dzieci i młodzieży

– poradnictwo rodzinne
– trudności wychowawcze
– trudności szkolne
– zaburzenia emocjonalne
– trudności w kontaktach społecznych
– nadpobudliwość psychoruchowa – ADHD
– deficyty rozwojowe

Kontakt:
mgr Maria Pełko
Pl. Braci Dudzińskich 1A
30-556 Kraków”