Centrum Usług Logopedycznych – Terapia Mowy

Usługi logopedyczne:

– diagnoza i terapia wszelkich wad wymowy oraz kształcenie dykcji.

Usługi  neurologopedyczne:

– diagnoza i terapia funkcji oralnych związanych z przyjmowaniem pokarmów i mową dla osób z obciążonym wywiadem neurologicznym (dzieci z obciążonym wywiadem ciążowo-porodowym, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi oraz dorosłych po przebytych urazach czaszkowo-mózgowych),

-terapia zaburzeń komunikacji w autyzmie,

-terapia jąkania,

-rehabilitacja mowy osób z uszkodzonym słuchem.

Terapia:

– w gabinecie lub dojazd do klienta,

– współpraca z placówkami edukacyjnymi –  żłobki, przedszkola, szkoły.

Nowoczesne logopedyczne narzędzia pracy:

– przyrządy do masażu i terapii rotacyzmu,

– do pionizacji języka,

– do nauki żucia i połykania,

– atrakcyjne programy multimedialne dla dzieci,

– echokorektor do terapii jąkania.

Trening słuchowy metodą Johansena:

– stymulacja słuchowa poprawia funkcjonowanie osób (dzieci i dorosłych) które mają trudności z koncentrowaniem się na kierowanych do nich ustnych wypowiedziach, gorzej słyszą przy znacznym natężeniu odgłosów w tle, mają trudności w uczeniu się, wystąpiło u nich opóźnienie w rozwoju mowy,

– wykorzystuje neuronalną plastyczność naszego mózgu,

– zaczynamy słyszeć niewychwytywane dotąd dźwięki i szybciej je przetwarzać co poprawia percepcję (odbiór) i pamięć słuchową,

– sprzyja również nauce języków obcych, jest to efekt uwrażliwienia słuchu  na częstotliwości których dotąd nie słyszeliśmy,

– na życzenie możliwość przeprowadzenia badania przygotowującego do treningu w domu klienta.

Więcej informacji na stronie www.terapiamowy.com

Kontakt:

Centrum Usług Logopedycznych
Gabinet: Centrum Usług Edukacyjnych FENIKS
ul. Kaczmarczyka 1, 31-341 Kraków