Gabinet Logopedyczny Słonecznik


1) Profilaktykę zaburzeń mowy

Porady oraz konsultacje dotyczące zapobiegania powstawaniu wad wymowy.

2) Diagnozę logopedyczną

3) Terapię zaburzeń mowy

Korygowanie nieprawidłowej wymowy poszczególnych głosek
Stymulowanie rozwoju mowy dziecka
Zajęcia ogólnorozwojowe dla osób z trudnościami w komunikowaniu się (osoby z obniżoną sprawnością intelektualną, z dysleksją, zespołem Downa,  zespołem Aspergera, autyzmem, niesłyszące, alalią, afazją )

4)  Zajęcia wspomagające rozwój dziecka

Ćwiczenia grafomotoryczne
Ćwiczenia percepcji wzrokowej i słuchowej

5) Nauka czytania metodą sylabową wg. założeń Szkoły Krakowskiej

6) Ćwiczenia emisji głosu

7) Badania przesiewowe oraz grupowa terapia logopedyczna – oferta dla przedszkoli, żłobków

Gabinet Logopedyczny Słonecznik
mgr Joanna  Chmielewska
Dąbrowa 109
33-311 Wielogłowy koło Nowego Sącza
woj. małopolskie