Platan Gabinet Psychologiczno-Pedagogiczny

W ramach swojej działalnośc proponowane są:
– specjalistyczne badania psychologiczne wraz z opinią
– porady dla rodziców
– konsultacje rodzinne
– konsultacje dla nauczycieli
– szkolenie rad pedagogicznych.

Specjaliyacje w zakresie:
– diagnozy przyczyn trudności szkolnych
– badania poziomu inteligencji
– diagnozy trudności z pamięcią i koncentracją
– ADHD
– diagnozy specyficznych trudności szkolnych
(dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
– diagnozy trudności szkolnych i emocjonalnych dzieci dwujęzycznych.

Kontakt:
Małgorzata Korycińska
tel. 660 40 46 02
e-mail: koryma@op.pl (z dopiskiem „gabinet”)

Godzinna wizyta kosztuje 70 zł

Psychologiczna diagnoza intelektualnych możliwości dziecka od 6 r.ż.