Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Dla Dzieci Dyslektycznych

Kontakt:
ul.Św. Gertrudy 2
31-046 Kraków