Pracownia Terapii STIMULUS

– Zajęcia terapeutyczne dla uczniów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

– Zajęcia wspomagające rozwój dzieci w wieku przedszkolnym.  

– Zajęcia relaksacyjne i wyciszające dla dzieci nadpobudliwych.

– Terapia ręki – metodą integracji sensorycznej.

– Trening umiejętności w zakresie pisania i czytania.

– Trening umiejętności społecznych dla dzieci.

– Zajęcia terapeutyczne (ćwiczenia funkcji percepcyjnych, koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegania, ćwiczenia grafomotoryczne)  dla dzieci z ryzyka dysleksji.

– Treningi EEG Biofeedback.

Wskazania do treningów EEG Biofeedback:

– nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)

-zaburzenia koncentracji uwagi (ADD)

– autyzm

– zespół Aspergera

– zaburzenia emocjonalne (lęki, agresja)

– trudności w uczeniu się

– dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

– stres

– trema

– wypalenie zawodowe   

– problemy ze snem

Pracownia Terapii STIMULUS

Kraków, Al.Pokoju 5 lok.69