Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego

Dzieci, młodzież szkolna, rodzice i nauczyciele zaproszeni są do korzystania z bezpłatnych usług.

Placówka publiczna, oświatowa, której głównym zadaniem jest udzielanie specjalistycznej pomocy

psychologicznej
pedagogicznej
logopedycznej
terapeutycznej

wszystkim potrzebującym

Kontakt:
Ul. Zakątek 2
30-076 Kraków