Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny mgr Anna Krupicka-Stępień

w szczególności:
– opóźniony rozwój mowy, alalia
– seplenienie (sygmatyzm) – nieprawidłowa wymowa głosek: ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż
– kappacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski k
– gammacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski g
– rotacyzm – nieprawidłowa wymowa lub brak głoski r
– zaburzenia mowy i komunikacji o typie jąkania
– zaburzenia mowy i komunikacji o typie afazji
– mowa bezdźwięczna
– bełkot
– mutyzm
– niedokształcenie mowy spowodowane upośledzeniem umysłowym
– terapia trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja)
– terapia wad wymowy połączona z elementami treningu prawidłowego oddechu i emisją głosu

W gabinecie prowadzone są również ćwiczenia przygotowawcze do nauki pisania i czytania na wczesnym etapie edukacji.

Kontakt:
ul. Gałczyńskiego 2
31-581 Kraków